Efter en boom på marknaden för bildskärmar ämnade för spel sitter många entusiaster på en bildskärm med HDR-stöd, kort för High Dynamic Range. I korta drag går HDR ut på att nyttja kompatibla skärmars ökade ljusstyrka till fullo med hjälp av ett ökat färgdjup, oftast 10 bitar, för att kunna bibehålla svärta i mörka scener samtidigt som ljusa partier mappas relativt till skärmens maximala ljusstyrka.

Nyttjandet av HDR kräver dock material som i grunden är skapat för visning på just HDR-skärmar – något nu Microsoft meddelar att de kringgått med funktionen Auto HDR. På sin DirectX Developer Blog meddelar bolaget att funktionen automatiskt kommer förbättra spel ursprungligen utvecklade i SDR, Standard Dynamic Range, för att bjuda på ett större dynamiskt omfång än de ursprungligen var tänkta.

autohdr-gears5.png

Som ett exempel lyfter Microsoft fram Gears 5 Hivebusters, som stödjer både SDR och HDR. Med den nya funktionen Auto HDR applicerad över SDR-läget får många reflektiva detaljer en tydligt ökad luminans. Jämförs Auto HDR med det äkta HDR-läget skiljer det fortsatt en del, då Auto HDR verkar nå en maximal ljusstyrka om cirka 600 nits ovanför ögat, medan det sanna HDR-läget når en topp vid 1 000 nits.

Auto HDR är däremot ämnat för spel som just saknar inbyggt HDR-läge, och i dessa fall är funktionen sannolikt mycket välkommen för ägare av HDR-skärmar. Funktionen uppges fungera på samtliga titlar som kör DirectX-versionerna 11 eller 12 och blir till en början tillgänglig för deltagare i programmet Windows Insider med start build 21337 av Windows 10.

Aktivering av funktionen är lika enkel som det vanliga HDR-läget. I Windows färginställningar dyker funktionen Auto HDR upp under exempelvideon om HDR aktiverats. Den som är sugen på att utvärdera den nya Auto HDR-funktionen kan rentav göra det med hjälp av split screen, där vänstra halvan av skärmen renderar material i SDR och den högra Auto HDR.

Rendering av Auto HDR och SDR sida vid sida i split-screen:

This is only for advanced users but if you want to give it a go, here’s how:

Open an admin command prompt
To enable splitscreen, run the following command:

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /t REG_DWORD /d 1

To disable splitscreen, run the following command:

reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /f

Har du en HDR-skärm, och kommer du testa Auto HDR? Diskutera i forumet!