Ett domännamn, även kallat domän, går att likna vid internets motsvarighet till en gatuadress. Det är enklare för de flesta användare att skriva in ett namn i webbläsaren istället för en IP-adress, likt hur gatuadresser oftast är enklare än koordinater. I princip vem som helst kan registrera en domän, förutsatt att namnet är ledigt.

Registrering av en domän sker genom en av toppdomänen auktoriserad registrerare, i praktiken en återförsäljare av domännamn. Vid registreringstillfället samlas information likt namn, adress, mail och telefonnummer in av återförsäljaren. Det finns däremot inget krav på uppgifterna kontrolleras, vilket i praktiken innebär att det går att införskaffa en domän anonymt. Nu överväger EU att införa krav som gör det obligatoriskt att verifiera informationen.

In order to ensure the availability of accurate, verified and complete domain name registration data, TLD registries and entities providing domain name registration services should be required to collect domain name registration data. They should aim to ensure the integrity and availability of such data by implementing technical and organisational measures, such as a confirmation process for registrants.

Kravet är ett ändringsförslag i ett utkast för vad som kallas "NIS 2-direktivet", ett nytt EU-direktiv som behandlar cybersäkerhet. Förändringen är föreslagen i syfte att stoppa de som nyttjar anonyma domäner för illegal verksamhet. Därtill är det tänkt att stoppa försök att sprida skadlig programvara och upphovsrättsskyddat material. Förslaget har stöd från bland annat organisationen The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) och upphovsrättsinnehavare.

Ändringsförslaget möter dock kritik från andra håll inom EU, däribland från den tyske Europaparlamentarikern Patrick Breyer. Han menar att om förslaget antas kan det nya direktivet utgöra ett hot för exempelvis aktivister, visselblåsare och läckare som nu skyddas av anonymiteten.

Breyer får medhåll från organisationen DENIC, som ansvarar för Tysklands toppdomän (.de). De uttrycker oro över att förslaget inte nödvändigtvis gör någon nytta, då den som är registrerad som innehavare av en domän inte nödvändigtvis är samma person som nyttjar den eller har den tekniska kontrollen över vad som publiceras.

I nuläget är det endast ett förslag. Det ska först behandlas av Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, som beslutar om frågan den 28 oktober. Det är dock inte säkert att ändringen godtas i nuvarande form, ändras senare i processen eller tas bort, innan direktivet i sin helhet är färdigt.

Källa: Bleeping Computers

Har du registrerat ett domännamn?