I dagsläget är en internetuppkoppling i många länder kritiskt för både privatpersoner och för att hålla igång samhällsviktiga funktioner. Möjligheten att koppla upp sig varierar dock mellan länder, där kostnader och tillgänglighet för bredbandstjänster och mobilt nätverk varierar.

För att komma underfund med hur skillnaderna ser ut har Broadband Choices (via Techspot) skapat vad de kallar Internet Accessibility Index. Där kartläggs av 169 olika länder och sorteras baserat på hur tillgängligheten till internet ser ut. Totalt mäts tio olika kriterier, vilket inkluderar snitthastigheter och kostnad för bredband i hemmet, hur stor del av befolkningen som har en bredbandsanslutning och och hur många webbsidor som finns tillgängliga på landets officiella eller mest talade språk. Detta ställs även i relation till folkmängd och antal gratis publika nätverk per capita.

Skärmbild 2022-03-14 152311.jpg

Internet Accessibility Index 2022

Skärmbild 2022-03-14 152010.jpg

Internet Accessibility Index 2021

Det högst rankade landet föregående år var Danmark, som tar kronan även år 2022. Sammantaget får de högst poäng, även om de exempelvis inte når samma hastigheter sett till nedladdning som tvåan Liechtenstein. Sverige halkar från förra årets femteplats till en åttondeplats, med en något lägre genomsnittlig bredbandskostnad per månad än Danmark, men betydligt högre kostnader för mobildata.

Exakt hur de olika kategorierna vägs mot varandra är något otydligt. Bland annat ser de engelskspråkiga länderna per automatik att hamna högre upp i listan till följd av hög andel webbplatser på det officiella språket. Ett exempel är USA, som på andra plats har betydligt sämre siffror än exempelvis Sverige i de flesta kategorier, med undantag för just andel webbplatser på officiellt språk. Därtill sker ett stort tapp i nedladdningshastighet mellan 2021 och 2020 som det saknas förklaring till, något som tillför att siffrorna bör tas med en nypa salt eller två.