För några år sedan kunde den som glömde stänga av roaming vid en utlandsresa åka på minst sagt hårresande räkningar vid hemkomst. Detsamma gällde många SMS eller samtal, eftersom en stor andel abonnemang innebar extra avgifter vid användning i utlandet.

Inom EU fick det ett stopp efter juni 2017, när "Roam-like-at-home" infördes. Reglerna innebär att operatörer inte får ta ut extra avgifter när abonnemanget används inom EU:s medlemsstater med tillägg av Norge, Island och Lichtenstein. Bestämmelsen var till en början tänkt att gälla i 5 år, det vill säga till juni 2022. Nu beslutar EU förlänga reglerna och fritt surfande består i ytterligare 10 år – till juni år 2032.

With our roaming regulation we have all benefitted from Roam-like-at-home. We can call, text and use the Internet without extra costs when we travel in the EU. This is a very tangible benefit of our European Single Market. Prolonging these rules will keep inter-operator prices competitive, and allow consumers to continue enjoying free-of-charge roaming services for the next ten years. –Margrethe Vestager, EU-kommissionär

Förslaget om att förlänga reglernas giltighetstid har legat på EU:s bord sedan förra året, men spikades inte förrän den 1 juli. Med förlängningen följer även några förändringar, däribland att användare har rätt till samma hastigheter som hemma, förutsatt att detta är praktiskt möjligt.

Operatörer blir även skyldiga att varna resenärer på exempelvis båt eller plan om anslutning sker mot kommunikationssatelliter. Detta är fortfarande ofta belagt med höga avgifter och för att skydda konsumenter mot oförutsedda avgifter i fall där telefonen ansluts av misstag ska operatörer även avbryta uppkoppling mot sådana tjänster om kostnaden överstiger 50 euro, eller annan förutbestämd gräns.

Likt den tidigare bestämmelsen gäller "Roam-like-at-home"-reglerna fortfarande endast inom EU och EES. Den som reser i andra delar av världen får därmed fortsätta hålla koll på sina roaming-inställningar för att undvika dyra surfsessioner.

Har du råkat ut för en svindyr mobilräkning efter en utlandsresa?