År 2017 införde Sveriges dåvarande regering en skattelättnad för serverhallar och datacenter. Företag vars anläggningar uppfyllde kriterier som bland annat förbrukning på minst 0,1 megawatt kan ansöka om en skattereduktion på sin elförbrukning. Syftet var att locka världens teknikjättar till Sverige och skapa jobbmöjligheter – något som gett blandat resultat.

Teknikjättarnas datahallar granskas av Riksrevisionen

Sedan subventionen infördes har 80 företag fått subventioner motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Av dessa återfinns flera stora amerikanska teknikbolag likt Facebook, Microsoft och Amazon Web Services. Reglerna har samtidigt mött hård kritik, både i takt med stigande elpriser och för att inte ha skapa de nya jobb som tidigare utlovats. Nu vänder regeringen i frågan och vill avskaffa skattesänkningen så fort som möjligt.

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar. Under rådande omständigheter bör datorhallarna ges ytterligare incitament till energieffektivisering och därför beskattas på samma sätt som tjänstesektorn i övrigt. När skattenedsättningen infördes 2017 var förutsättningarna helt annorlunda än i dag och det finns därför anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då. – Regeringskansliet i pressmeddelande

Beslutet att slopa skatterabatten kommer en knapp vecka efter Riksrevisionen publicerat resultatet av den utredning som inleddes i början av april. Där riktades åter skarp kritik och Riksrevisionen menar att beslut om subventionen togs baserat på bristfälligt underlag där "varken företagens eller samhällets behov omhändertogs".

Regeringen menar att förutsättningarna när nedsättningen infördes såg mycket annorlunda ut. Utöver det har den europeiska marknaden genomgått drastiska förändringar till följd av Rysslands energikrig, varför många svenska hushåll och företag åter står inför höga elpriser i vinter. Avskaffandet ska tillsammans med slopad skatt på avfallsförbränning på sikt öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.