Många som sedan Covid-pandemin har tvingats närvara på virtuella möten via Teams, Zoom, Meet och liknande kan vittna om hur tröttsamt det kan vara. Det handlar inte bara om en upplevt leda utan om faktiska fysiologiska förändringar, visar en ny rapport publicerad i tidskriften Scientific Reports, en del av Nature.

Forskarna, som verkar vid flera universitet i Österrike, har studerat en grupp studenter som lyssnade på en föreläsning antingen på plats eller via videokonferens. Forskarna utrustade de 35 deltagarna med elektroder för EKG och EEG och kunde därmed registrera aktivitet i både hjärna och hjärta. De delade även ut en enkät där deltagarna fick svara på frågor om hur de kände sig.

Efter den 50 minuter långa föreläsningen visade de studenter som närvarade virtuellt tydliga tecken på utmattning. Forskarna drar slutsatsen att videokonferenser och -samtal inte är lämpade som ersättning för fysiska möten, men skriver också att det finns utrymme för att undersöka olika sätt att motverka den här utmattningen och skapa mer hälsosamma videokonferenser. Det går trots allt inte alltid att hålla möten på plats i en allt mer uppkopplad värld.

Hur får videokonferenser dig att känna dig? Diskutera i forumet.