Ett år efter att Open AI lanserade språkmodellen GPT, som bland annat driver Chat GPT, har Google släppt sin ordentliga motsvarighet. Gemini heter det nya tillskottet och är, enligt Google, en av de mest kraftfulla språkmodellerna på marknaden just nu och ska kunna hantera text, bild, ljud, video och kod.

Gemini erbjuds i tre olika storlekar. Från Gemini Ultra som ska användas i datacenter, Gemini Pro som nu driver assistenten Bard samt Gemini Nano som kan köras på mobila enheter och flyttar in i Pixel 8 Pro. Planen är att implementera Gemini brett i samtliga av Googles produkter, inklusive sökmotor, annonssystem och i molntjänster.

För tillfället är det enklast att testa Geminis förmågor via Bard, men Google menar att det inte kommer vara några världsomvälvande skillnader. I stället har förbättring på en bred front skett och AI-betjänten ska kännas rappare och förstå dig bättre oavsett vad du kastar för förfrågningar till den, samt förse dig med bättre fakta och svar med högre kvalitet. Speciellt pekas kodning ut som en punkt där användare kan förvänta sig ordentlig förbättring.

Nano-AI i telefonen

Pixel 8 Pro-användare kan också ta del av Geminis nymodigheter. Gemini Nano flyttar, som sagt, in i telefonerna och initialt är det inspelningsapplikationen samt tangentbordet Gboard där Gemini kommer synas. Inspelningsapplikationen kan nu transkribera vad som sägs och sammanfatta samtalsämnena i punktform. Detta fungerar på engelska, tyska och franska, men stöd för fler språk är på ingång.

Vidare ska tangentbordet Gboard ge förslag på svar som du direkt kan skicka till den du skriver med. Tidigare har svarsalternativen varit enskilda ord, men med Gemini-tillskott kan du få förslag på hela meningar du kan få iväg snabbt.