Försäljning av elektronik minskade med 7 procent 2023, enligt en ny undersökning. Stationära datorer hade den största nedgången i försäljning med 32 procent. Laptops klarade fjolåret något bättre, med en minskning på 14 procent. Den enda produktgruppen som ökade i försäljningar förra året var spelkonsoler, vilket enligt Elektronikbranschen beror delvis på störningar i leveranser under 2022.

Den näst bästa produktgruppen var TV större än 65 tum som stod oförändrad, medan mindre modeller såg ett försäljningstappet på 5 procent. Enligt Elektronikbranschen beror det på att TV har blivit ett smarta hemmet-hubb på senare tid.

Elektronikbranschen snabbindex 2023.png

Surf- och läsplattor hade den näst största minskningen. Tabell: Elektronikbranschen

Elektronikbranschens VD Pernilla Enebrink säger att de minskade försäljningarna orsakades av fjolårets kostnadsökningar på boende, mat och energi, vilket har försvagat kunders köpkraft. Elektronikbranschen lyfter att en annan faktor som förklarar minskningarna är kemikalieskatten, som höjdes med 57 procent i juli förra året.

Att regeringen i det här svåra ekonomiska läget väljer att kraftig höja elektronikskatten är obegripligt. Elektronikskatt plus moms på elektronikskatten kan nu hamna på nästan 680 kronor för en produkt. Det gör att fler tvingas välja billigare produkter som kan ha kortare hållbarhet vilket är sämre för miljön. Skatten måste tas bort. – Pernilla Enebrink.