Efter en frivillig återkallelse av Cablemods vinklade 12VHPWR-kontakter till RTX 4000-serien har situationen nu gått ett steg längre. I en officiell återkallelse av USA:s motsvarighet till konsumentverket ska samtliga 25 300 sålda vinklade strömadaptrar skickas tillbaka.

Anledningen till den officiella återkallelsen är att 272 incidenter rapporterats kring produkten, där skador på över 74 500 USD har uppmätts. Enligt amerikanska konsumentverket kan adaptrarna orsaka brand- och brännskador.

adaptrar.jpg

Cablemod-adaptrarna som bör skickas tillbaka.

Via Cablemods hemsida är det möjligt att starta ett ärende för återkallelse. Detta gäller inte bara för amerikanska kunder utan även globalt. Kunder som skickar tillbaka sina strömadaptrar kan antingen återbetalas helt, eller få 60 euro i kredit att använda hos Cablemod.

Läs mer om 12VHPRW: