Analysfirman IDC har tittat på utvecklingen i PC-industrin och spår en ljus framtid för ”AI-PC” – persondatorer som har tillräckligt hög beräkningskapacitet för maskininlärning att de kan köra olika varianter av generativ AI för text, bild och annat direkt på enheten.

Under 2024 kommer olika tillverkare leverera omkring 50 miljoner sådana datorer enligt IDC:s beräkningar, för att sedan öka till 167 miljoner enheter 2026 och ett år senare kommer de utgöra 60 procent av hela persondatormarknaden.

IDC delar in AI-PC:n i tre kategorier baserat på total kapacitet. Idag säljs datorer i den första, med under 40 teraoperationer per sekund (TOPS). AMD, Apple, Intel och Qualcomm tillverkar redan systemkretsar med maskininlärningskärnor som hamnar i den här kategorin. ”Nästa generation AI-PC” kallar IDC datorer med 40‑60 TOPS kapacitet. ”Avancerade AI-PC” är framtida kretsar med över 60 TOPS. Framåt 2027 räknar IDC med att den senare kategorin kommer stå för merparten av försäljningen.

Drivkraften bakom utvecklingen är enligt IDC en önskan att få ökad prestanda, höjd säkerhet och lägre kostnad. Kunderna kommer framför allt vara företag, men IDC ser även fördelar för konsumenter som förbättringar i spel.