Forskare vid universitetet i Shanghai har tagit fram en optisk skiva som ska kunna lagra motsvarande 200 TB. Lagringsutrymmet möjliggörs av att skivan har 100 lager på båda sidor. Den nya lagringsmetoden är främst riktad mot företag med förhoppningen att en konsumentvara blir tillgänglig i framtiden.

Skivorna är också väldigt stabila och det finns inga särskilda krav på hur det bör lagras. Den nya skivan ska kunna hålla i 50 till 100 år till skillnad från hårddiskar som behöver förflytta sin information inom 5 till 10 år. – Wen Jing, professor vid universitet i Shanghai.

Enligt forskarna är skivan fysiskt ungefär lika stor som en Bluray-skiva och ska kunna lagra lika mycket information som motsvarande 2 000 UHD Bluray-skivor. Däremot är skivan inte helt färdig ännu – den saknar fortfarande en skivläsare som är snabb nog och för ett tillräckligt lågt pris.

Det är heller inte första gången som forskare försökt utveckla fysisk media som ska lagra enorma lagringsutrymmen. 2021 började en grupp forskare vid universitetet i Southampton utveckla en "glasskiva" som skulle lagra uppemot 500 TB. Projektet har ännu inte tagit fart då läs- och skrivhastigheter måste förbättras.

Hade du velat skaffa dig en petabitskiva?