I januari presenterade Apple de kommande ändringarna för att IOS och App Store ska följa reglerna för så kallade grindvakter under EU:s rättsakt om digitala marknader (DMA). För att möjliggöra för installation av applikationer från andra källor än App Store har Apple nu med IOS 17.4 gjort det möjligt att installera alternativa appbutiker, och för utvecklare att ta fram och driva sådana butiker.

Men det räcker inte där, rapporterar Tech Crunch. Om det beror på påtryckningar från EU eller om Apple har planerat det hela tiden är okänt, men företaget har nu presenterat en annan kommande nyhet. I en uppdatering som kommer ”senare i vår” kommer Apple öppna systemet ytterligare, så att användare kan hämta och installera applikationer direkt från utvecklares webbplatser.

Apple håller på att färdigställa ett nytt API för ändamålet och reglerna kring ”notarisering” för applikationer som publiceras på utvecklarnas sajter gäller precis som via tredjepartsbutiker. IOS kommer bara tillåta installation av applikationer som har registrerats av sina utvecklare, från servrar på utsedda domäner. För att fullfölja installationen måste användare öppna Inställningar och godkänna. Systemet kommer där visa information om applikationen.

Samtidigt ändrar Apple även en regel för alternativa appbutiker. I de ursprungliga reglerna var dessa tvungna att släppa in applikationer från andra utvecklare, men det kravet har företaget nu strukit.

Utvecklare som vill använda de nya möjligheterna till friare distribution i EU måste skriva under ett alternativt utvecklaravtal som bland annat ställer krav på att de svarar skyndsamt på kommunikation från Apple kring ämnen som bedrägerier, skadlig kod och olagligt beteende. Utvecklare måste även lova att följa annan EU-lagstiftning som GDPR och rättsakten om digitala tjänster (DSA).