Traditionella metoder för att förstöra hårddiskar är att bränna, krossa eller smula sönder dem. Att krossa är enkelt men inte helt säkert om disken inte var krypterad. Att smula sönder är mer energikrävande och inte heller helt säkert. Att bränna den är säkert, men energikrävande och lämnar efter sig olika giftiga och miljöfarliga ämnen.

Företaget Garner, som sysslar med att förstöra och återvinna gamla hårddiskar, har utvecklat en ny maskin kallad Diskmantler som gör jobber snabbt, enkelt och utan utan att förstöra miljön, rapporterar Tom's Hardware.

Diskmantler använder en nyskapande metod för att förstöra och samtidigt plocka isär hårddiskarna: Den skakar sönder dem. Användaren matar in en hårddisk i ett inkast och 8–120 sekunder senare spottar maskinen ut separerade skivor, kretskort, läsarmar, kontakter, fästen och andra komponenter. En genomsnittlig hårddisk tar en minut att vibrera till sina beståndsdelar. Maskinen kan förstöra hårddiskar på löpande band utan någon väntetid mellan varje.

En av de stora fördelarna med att plocka isär hårddiskar är att det enkelt går att återvinna magneterna med sällsynta jordartsmetaller, som har blivit viktigare än någonsin i och med att de behövs i många av de produkter som behövs för att gå över till att driva samhället med förnyelsebar energi.

För att förstöra alla kvarvarande data på de magnetiska skivor som Diskmantler spottar ur sig ska Garnet snart lansera en systerprodukt: Demag, en kraftfull avmagnetiserare som både förstör alla ettor och nollor och hjälper till att separera de sällsynta jordartsmetallerna.