En studie från universiteten i Michigan och Chicago om hur det gått med personalens återkomst till kontorsarbetet efter pandemin. Studien granskade Microsoft, Apple och Spacex och forskarna upptäckte att när bolagen införde en återgångspolicy ökade personalomsättningen på de tre bolagen.

Forskarna upptäckte att graden av uppsägningar var kopplad till hur strikta regler om återgång som företagen hade. Apple, som erbjuder möjligheten att fortfarande jobba en dag på distans, såg minst antal uppsägningar av de tre bolagen med 4 procent. På motsatt sida hade Spacex, med sin regel om att medarbetare ska vara på plats varje dag, nådde den högsta nivån på 15 procent.

En oväntad upptäckt var att äldre medarbetare valde att sluta i allt högre grad än yngre medarbetare.

Man skulle kunna förvänta sig något annat, där yngre eller mer juniora medarbetare har mognat i eller påbörjat sina första jobb i en distansmiljö. – David Van Dijcke, doktorand vid universitetet i Michigan.

IT-jättar är mer flexibla om distansarbete på sina svenska avdelningar än vad de är på sina amerikanska motsvarigheter. Microsoft erbjuder fortfarande möjligheten till för sina svenska medarbetare medan svenska Samsung erbjuder tre dagars distansarbete till sina medarbetare.