Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska införa en avgift på 150 kronor för att anmäla nätbutiker för fusk eller brister i varorna som säljs, skriver Dagens industri. ARN förklarar att de vill bli mer effektiva och dra ner på handläggningstiden av ärendena som de redan har.

Beslutet klubbades igenom i riksdagen i slutet på januari. Det var regeringens beslut att införa avgiften och pengarna som betalas kommer att gå till statskassan.

– Avgiften förväntas leda till att antalet ärenden som är så pass ofullständiga att de måste avvisas minskar. Regeringens skäl är alltså att ARN:s resurser ska användas mer effektivt och att handläggningstiderna ska kortas så att konsumenter får besked snabbare, säger Hanna Björkman, presskontakt på ARN.

Nämnden förklarar vidare att det har öst in med anmälningar mot nätbutiker de senaste åren vilket har orsakat en längre väntetid för ärendena att hanteras. Mellan 2022 och 2023 ökade antalet ARN-anmälningar med 25 procent. Enligt Hanna Björkman avvisas ungefär en tredjedel av alla anmälningar till ARN, vilket innebär att anmälningarna inte prövas.

– Oftast beror det på att anmälaren inte har lämnat de kompletteringar som behövs för att nämnden ska kunna pröva ärendet, säger Hanna Björkman.