I en intervju med Dagens Industri svarar Tietoevrys VD Kimmo Alkio på den kritik som har lyfts mot bolaget sedan den omfattande cyberattacken i januari. En av de mest hödljudda kritikerna har varit Rustas VD Göran Westerberg som tycker att en haverikommission bör utreda Tietoevry. Rusta, som är Tietoevry-kund, fick sina betalningssystem utslagna på grund av cyberattacken.

Jag upplever det som att vi som kunder står absolut sist på Tieto Evrys lista över prioriteter. Vi har upplevt stora svårigheter att få tillgång till både information och ledande befattningshavare under alla faser av haveriet. – Göran Westerberg.

Kimmo Alkio kommenterar inte Rusta-chefens kritik men ber om ursäkt för de problem som attacken orsakade. Sedan attacken har Tietoevry återställt 97 procent av de drabbade systemen och jobbar tätt med bland annat polisen och MSB för att utreda attacken. Han säger sig även vara öppen för en potentiell haveriutredning.

Vi samarbetar med myndigheterna på alla tänkbara sätt. Och vi är också väldigt öppna med vad vi har för rutiner och arbetssätt och vi har tillhandahållit information om hur våra restaureringar har gått till. – Kimmo Alkio.

Säkerhetsslarv och skadestånd

Förra månaden rapporterades det om att anonyma medarbetare på Tietoevry varnade bolaget om säkerhetsbrister som fanns före attacken men att inget gjordes. Bland annat sades det att lösenorden enkelt knäcktes vid tester då de ofta var "Admin". Kimmo Alkio sades även vara medveten om bristerna men gjorde inget för att han var mer intresserad i att öka vinster.

Den här typen av varningar om sårbarheter kommer hela tiden från alla våra teknologipartners och har en flaggning i förhållande till hur akuta de är. Vi har följt och åtgärdat dessa systematiskt. Det här är en kamp mellan det onda och det goda och den har pågått i 30 år. – Kimmo Alkio.

Utöver den rådande kritiken har även Tietoevry krävts på skadestånd av flera bolag. Vad som blir av kraven och vilka bolag det gäller kan Kimmo Alkio inte kommentera, men bekräftar att samtal pågår.