Vi fortsätter på temar med quiz baserade på förslag från communityt. Denna omgång tackar vi @Baltzar för hans förslag om kvinnliga teknikpionjärer.

Har du ett ämne du vill bli utmanad inom eller vill du hjälpa till att skapa ett eget quiz? Hör av dig i forumet!