Grafiska gränssnitt, utvecklarmiljöer och fullständiga instruktioner i både video- och textform är vardagsmat för den som idag vill utforska programmering. Situationen var inte riktigt densamma när Apple II och BASIC var högaktuella, en epok som kantades av monokroma skärmar, terminaler och en aningen omständlig väg för att skapa egna program.

I veckans videotips backar Youtube-kanalen "The Coding Train" kalendern 40 år, för att skapa det klassiska Snake-spelet från grunden med tidsenlig hårdvara och hjälpmedel. Den entusiastiske programmerarens halvtimmeslånga video kan dels påminna alla veteraner om hur mycket som förändrats, dels upplysa nytillkomna programmeringsintresserade om dåtidens förutsättningar. Nyttigt, inspirerande och lärorikt!