Bredband2 avtalsvillkor

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010

Bredband2 avtalsvillkor

Hej,

I bredband2s avtalsvillkor finner man följande:

"10.1 Avtalet gäller tillsvidare såvida inte Tjänsten tecknats för viss
bindningstid som framgår av villkor i erbjudande eller annars har
överenskommits mellan parterna. För det fall Tjänsten tecknats för
viss bindningstid, gäller Avtalet efter bindningstidens upphörande
tillsvidare."

Sedan under punkterna nedan
"10.6 Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
Tjänsten avtalats med bindningstid, får parts uppsägning verkan
tidigast vid utgången av bindningstiden.
10.7 Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning
verkan tidigast vid utgången av fakturerad period. "

Det som står på deras hemsida är följande
"1 kalendermånads uppsägningstid.
Ingen bindningstid."

Den information jag har fått nu är att jag måste betala för hela perioden som de har fakturerat mig (3 månader) trots att jag vill avsluta det till den sista december. Detta då jag har tecknat mig för e-faktura (innan detta var min faktureringsperiod 1 månad tydligen).. När jag tecknade mig för e-faktura står det inget om att min faktureringsperiod kommer att ändras. Det finns däremot information om det på deras hemsida.

Detta är hur det ser ut när man anmäler sig för e-faktura
http://i48.tinypic.com/x3cp76.png

De informerar inte om det i sitt avtal, att e-faktura innebär att man får en längre uppsägningstid, dock har de skrivit det på sin hemsida "Fakturering via E-fakura sker kvartalsvis och i förskott. Detta kan påverka din uppsägningstid enligt 10.7 i våra allmänna villkor."

Jag undra väl om det är riktigt rimligt att de kan ändra min uppsägningstid på det här viset? De har ju inte någon information om det i sina avtalsvillkor och det finns ingen information om det när man anmäler sig för e-faktura heller.

Är det värt att driva det vidare till tingsrätt om de kräver att jag ska betala?

10. Avtalstid och uppsägning
10.1 Avtalet gäller tillsvidare såvida inte Tjänsten tecknats för viss
bindningstid som framgår av villkor i erbjudande eller annars har
överenskommits mellan parterna. För det fall Tjänsten tecknats för
viss bindningstid, gäller Avtalet efter bindningstidens upphörande
tillsvidare.
10.2 Kunden har, med undantag för vad som sägs i punkt 10.6 och
10.7 nedan, rätt att säga upp Avtalet till upphörande 1
kalendermånad efter uppsägning är inkommen eller den
uppsägningstid som framgår av Tjänstespecifika villkor.
10.3 Kundens rätt att säga upp Avtalet vid förändring av dessa
allmänna villkor, priser eller Tjänsten, framgår av punkt 14 nedan.
Uppsägningen får i dessa fall verkan vid ändringens
ikraftträdande.
10.4 Bredband2 har med undantag för vad som sägs i punkt 10.6 och
10.7 nedan rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars varsel.
10.5 Bredband2 har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande om:
(a) Kunden har kommit på obestånd eller det finns befogad
anledning att anta att Kunden kan komma på obestånd eller i
övrigt ej kan förväntas fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal,
(b) Tjänsten har varit avstängd eller begränsad under en period av
15 dagar i enlighet med punkt 9.1 ovan,
(c) Kunden har begått annat brott mot Avtalet som inte har rättats
inom skälig tid från skriftlig anmaning från Bredband2 om rättelse.
10.6 Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
Tjänsten avtalats med bindningstid, får parts uppsägning verkan
tidigast vid utgången av bindningstiden.
10.7 Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning
verkan tidigast vid utgången av fakturerad period.
10.8 I övrigt gäller vad som framgår av produktbeskrivning för
respektive Tjänst.
10.9 Kundens uppsägning (skriftlig eller muntlig) måste alltid ske till
Kundtjänsten för att vara giltig. Uppsägning skall ske skriftligen om
Kunden begär det. Bredband2 har rätt att begära skriftlig
uppsägning då det finns befogat skäl att säkerställa att det är
Kunden som gör uppsägningen.
10.10 Att inte betala faktura är ej att betrakta som uppsägning.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2005

"Fakturering via E-fakura och Autogiro sker kvartalsvis och i förskott. Detta kan påverka din uppsägningstid enligt 10.7 i våra allmänna villkor."

http://www.bredband2.com/faq/faktura-brev-e-post-e-faktura-el...

Q9450 @ 3.5 GHz | GTX 770 | 6GB OCZ Reaper | Abit IP35 Pro | Auzentech X-Meridian | Dell U2412M

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2008

Vilka svin!

Jag är glad att jag läste det här. Jag kommer garanterat aldrig bli kund hos Bredband2!!!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av twit:

"Fakturering via E-fakura och Autogiro sker kvartalsvis och i förskott. Detta kan påverka din uppsägningstid enligt 10.7 i våra allmänna villkor."

http://www.bredband2.com/faq/faktura-brev-e-post-e-faktura-el...

Ja precis, men det där står INTE i avtalet. Alltså kan det rent juridiskt sett inte gälla, då kan de ju bara slänga in lite vad de vill på hemsidan när de känner för det och så är man bunden av det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2005
Skrivet av Zlavik:

Ja precis, men det där står INTE i avtalet. Alltså kan det rent juridiskt sett inte gälla, då kan de ju bara slänga in lite vad de vill på hemsidan när de känner för det och så är man bunden av det.

Det står klart och tydligt under punkt 10.7 i villkoren. Problemet har uppstått (antar jag) genom att du anslutit dig till e-faktura via din bank utan att först kolla på bredband2s sida vad som faktiskt gäller. Första träffen man får om man söker på "e-faktura" på deras sida påpekar att fakturering sker kvartalsvis.

Q9450 @ 3.5 GHz | GTX 770 | 6GB OCZ Reaper | Abit IP35 Pro | Auzentech X-Meridian | Dell U2412M

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av twit:

Det står klart och tydligt under punkt 10.7 i villkoren. Problemet har uppstått (antar jag) genom att du anslutit dig till e-faktura via din bank utan att först kolla på bredband2s sida vad som faktiskt gäller. Första träffen man får om man söker på "e-faktura" på deras sida påpekar att fakturering sker kvartalsvis.

Du vet att det är skillnad på att skriva något på hemsidan och på att skriva något i avtalet?

"Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning
verkan tidigast vid utgången av fakturerad period"

Om de väljer att ändra min faktureringsperiod och då även mitt avtal skall de informera mig.
Det räcker inte att det bara står på deras hemsida.. Om det stått i avtalet hade jag fått bita i det sura äpplet, men så är inte fallet nu.

Skulle man bara kunna skriva saker på hemsidan skulle operatörer kunna göra enorma ändringar utan att du har något att säga till om.

Ett avtalsvillkor skall ALLTID tolkas till konsumentens fördel i Sverige också

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2005
Skrivet av Zlavik:

Om de väljer att ändra min faktureringsperiod och då även mitt avtal skall de informera mig.
Det räcker inte att det bara står på deras hemsida.. Om det stått i avtalet hade jag fått bita i det sura äpplet, men så är inte fallet nu.

Det är inte Bredband2 som ändrat ditt avtal utan ditt medgivande, utan du har själv valt att ansluta dig till deras sytem för e-fakturering. Att du inte kollat upp vad som faktiskt gäller för detta system (kvartalsfakturering) är ditt eget ansvar. Allt du hade behlvt göra var att gå till deras sida och söka, informationen finns ju uppenbarligen tillgänglig där.

Q9450 @ 3.5 GHz | GTX 770 | 6GB OCZ Reaper | Abit IP35 Pro | Auzentech X-Meridian | Dell U2412M

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av twit:

Det är inte Bredband2 som ändrat ditt avtal utan ditt medgivande, utan du har själv valt att ansluta dig till deras sytem för e-fakturering. Att du inte kollat upp vad som faktiskt gäller för detta system (kvartalsfakturering) är ditt eget ansvar. Allt du hade behlvt göra var att gå till deras sida och söka, informationen finns ju uppenbarligen tillgänglig där.

I det här fallet finns ingen information om att mitt avtal kommer att ändras när jag anmäler mig via min internetbank, se bilden.
Det finns inte heller någon information om deras att e-faktura ändrar kundens faktureringsperioder i deras avtal.
Det finns en text på deras hemsida som säger att så är det, men om det juridiskt sett skall vara giltigt skall det finnas i avtalet.

Det du framför är orimligt ur ett juridiskt perspektiv, avtalet skall innehålla vad som gäller för tjänsten, inte hemsidan.

Läs mer på konsumentverkets hemsida om avtal.
"Bindande avtal
Avtal är bindande och kan inte ensidigt ändras. Har du exempelvis beställt en ny diskmaskin, får inte säljaren i efterhand ta ut fakturerings- eller expeditionsavgifter om ni inte har kommit överens om detta."
Det har ensidigt ändrats, jag har endast anmält mig till e-faktura, jag har INTE godkänt en ändring av mitt avtal. Ingen information har lämnats ut till mig om detta och ingen information om detta finns i avtalet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2005
Skrivet av Zlavik:

I det här fallet finns ingen information om att mitt avtal kommer att ändras när jag anmäler mig via min internetbank, se bilden.
Det finns inte heller någon information om deras att e-faktura ändrar kundens faktureringsperioder i deras avtal.
Det finns en text på deras hemsida som säger att så är det, men om det juridiskt sett skall vara giltigt skall det finnas i avtalet.

Det du framför är orimligt ur ett juridiskt perspektiv, avtalet skall innehålla vad som gäller för tjänsten, inte hemsidan.

Läs mer på konsumentverkets hemsida om avtal.
"Bindande avtal
Avtal är bindande och kan inte ensidigt ändras. Har du exempelvis beställt en ny diskmaskin, får inte säljaren i efterhand ta ut fakturerings- eller expeditionsavgifter om ni inte har kommit överens om detta."
Det har ensidigt ändrats, jag har endast anmält mig till e-faktura, jag har INTE godkänt en ändring av mitt avtal. Ingen information har lämnats ut till mig om detta och ingen information om detta finns i avtalet.

Det här börjar bli lite tjatigt så jag drar det en sista veva. Du har själv valt att börja använda deras e-fakturering, du har inte kollat upp vad som faktiskt gäller i förväg. Du har anmält dig till e-faktura via din internetbank, där banken styr vilken information som visas, inte Bredband2. All information om vad e-faktura innebar fanns hela tiden tillgänglig på Bredband2s hemsida.
De allmänna villkoren är en del av avtalet och de säger väldigt tydligt att faktureringsperiod kan vara månadsvis, kvartalsvis eller efter överenskommelse längre. Du må ha ett separat blad med villkor som gällde för tjänsten när du tecknade den, men du har sedan valt att ändra denna tjänst genom att ansluta dig till e-faktura. Bredband2 har inte ändrat något avtal, du har ändrat det utan att först kolla upp konsekvenserna.

Q9450 @ 3.5 GHz | GTX 770 | 6GB OCZ Reaper | Abit IP35 Pro | Auzentech X-Meridian | Dell U2412M

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av twit:

Det här börjar bli lite tjatigt så jag drar det en sista veva. Du har själv valt att börja använda deras e-fakturering, du har inte kollat upp vad som faktiskt gäller i förväg. Du har anmält dig till e-faktura via din internetbank, där banken styr vilken information som visas, inte Bredband2. All information om vad e-faktura innebar fanns hela tiden tillgänglig på Bredband2s hemsida.
De allmänna villkoren är en del av avtalet och de säger väldigt tydligt att faktureringsperiod kan vara månadsvis, kvartalsvis eller efter överenskommelse längre. Du må ha ett separat blad med villkor som gällde för tjänsten när du tecknade den, men du har sedan valt att ändra denna tjänst genom att ansluta dig till e-faktura. Bredband2 har inte ändrat något avtal, du har ändrat det utan att först kolla upp konsekvenserna.

Jag har inte godkänt någon avtalsändring, jag har inte fått något nytt avtal skickat till mig efter att jag begärt e-faktura (vilket skall ske när en avtalsförändring sker). Det finns ingenstans i det avtal jag har godkänt att e-faktura innebär att mina uppsägningstid/bindningstid förändras.
Att säga att en faktura skall betalas för att faktureringsperioden sträcker sig till ett visst datum, trots att bindningstiden och uppsägningstiden är kortare i det avtal som har godkänts, är inte juridiskt försvarbart.

De allmänna avtalsvillkoren är mitt villkor, så länge som jag inte får ett nytt skickat till mig och som jag sedan godkänt. Det har inte skett i detta fall.
Tyvärr är din juridiska kunskap verkar vara ganska rudimentär och jag vill återigen accentuera att avtalen i Sverige alltid tolkas till konsumentens fördel om avtalet anses vara otydligt. Hemsidan är autonom och har ingenting med avtalet att göra, du kan således inte hänvisa till en del av hemsidan och förklara att det är vad som gäller i ditt avtal. Står det inte med i avtalet gäller det inte.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
stockholm
Registrerad
Sep 2010

"Jag undra väl om det är riktigt rimligt att de kan ändra min uppsägningstid på det här viset?"

Vet inte vad du vill ha hjälp med? Du verkar ju ganska klar på att det absolut inte får gå till på detta viset, trots att andra påpekar andra saker

"Är det värt att driva det vidare till tingsrätt om de kräver att jag ska betala?"

Om det är värt det kan nog bara du svara på, men ifrån mitt perspektiv så skulle det absolut inte vara värt det ur ren ekonomisk vinning. Skulle ta allt för lång tid för så lite pengar tyvärr.
Men ur en annan vinkel, rätt eller fel så kanske det kan ge någon slags personlig känsla av vinst. Eftersom du verkar säker på din sak om att du har rätt så varför inte driva det vidare, uppdatera gärna tråden efter domslut

Hoppas du fick någon hjälp, och lycka till

Jag dricker öl med sugrör, och litar inte på betong

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Kristerj:

"Jag undra väl om det är riktigt rimligt att de kan ändra min uppsägningstid på det här viset?"

Vet inte vad du vill ha hjälp med? Du verkar ju ganska klar på att det absolut inte får gå till på detta viset, trots att andra påpekar andra saker

"Är det värt att driva det vidare till tingsrätt om de kräver att jag ska betala?"

Om det är värt det kan nog bara du svara på, men ifrån mitt perspektiv så skulle det absolut inte vara värt det ur ren ekonomisk vinning. Skulle ta allt för lång tid för så lite pengar tyvärr.
Men ur en annan vinkel, rätt eller fel så kanske det kan ge någon slags personlig känsla av vinst. Eftersom du verkar säker på din sak om att du har rätt så varför inte driva det vidare, uppdatera gärna tråden efter domslut

Hoppas du fick någon hjälp, och lycka till

Kostar mig ingenting i princip. Jag kan bara få ersätta småkostnader för bredband2 då det handlar om mindre än ett halvt basbelopp.
Jag har beslutat mig för att driva det vidare i tingsrätten om de kräver att jag skall betala.

Det handlar mest om att jag anser att näringsidkare skall var tydliga mot potentiella kunder. Jag vill inte att något liknande skall drabba andra människor om bredband2 har använt sig av felaktiga metoder. Har jag fel och tingsrätten visar det kommer jag givetvis betala, men man ska inte alltid vara så svensk och bara gå med på det företagen säger

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Malmö
Registrerad
Jun 2010

Hej, Zlavik!

Såg den här tråden och tänkte att det kunde vara värt att klargöra ett par punkter. Som twit tagit upp har vi inte ändrat ditt avtal. Inte du heller egentligen. De villkor som styr är de du själv klistrat in ovan och dessa gällde såväl innan som efter du bytte till e-faktura. Vad som förändrats är ditt betalningsintervall, vilket är en förändring du själv utfört. Informationen om att detta skulle ske och hur det påverkar eventuell uppsägning ligger inte bara på vår hemsida, utan fanns även med när du tecknade e-faktura. I de flesta banker krävs det dock att man klickar på knappen/länken "information" för att få fram den. Vi har alltså varit fullkomligt tydliga med vad som gäller i detta sammanhang, från början till slut, men vi kan bara tillhandahålla informationen, inte tvinga någon att läsa den. Jag välkomnar läsare av denna tråd att gå in på sin internetbank och testa, så kan de opartiskt verifiera att det stämmer.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Bredband2:

Hej, Zlavik!

Såg den här tråden och tänkte att det kunde vara värt att klargöra ett par punkter. Som twit tagit upp har vi inte ändrat ditt avtal. Inte du heller egentligen. De villkor som styr är de du själv klistrat in ovan och dessa gällde såväl innan som efter du bytte till e-faktura. Vad som förändrats är ditt betalningsintervall, vilket är en förändring du själv utfört. Informationen om att detta skulle ske och hur det påverkar eventuell uppsägning ligger inte bara på vår hemsida, utan fanns även med när du tecknade e-faktura. I de flesta banker krävs det dock att man klickar på knappen/länken "information" för att få fram den. Vi har alltså varit fullkomligt tydliga med vad som gäller i detta sammanhang, från början till slut, men vi kan bara tillhandahålla informationen, inte tvinga någon att läsa den. Jag välkomnar läsare av denna tråd att gå in på sin internetbank och testa, så kan de opartiskt verifiera att det stämmer.

Ni anser inte att ni använder er av falsk marknadsföring när ni skriver att ni erbjuder 1 månads uppsägningstid och 0 månaders bindningstid? I själva verket gäller tre månaders uppsägningstid om ni väljer att fakturera på det viset redan från början.

Och var finns den här knappen "information"? Jag har Swedbank och inte finner jag någon sådan knapp inte. Vänligen återkom med bevis för ditt påstående gällande denna punkt.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Malmö
Registrerad
Jun 2010
Skrivet av Zlavik:

Ni anser inte att ni använder er av falsk marknadsföring när ni skriver att ni erbjuder 1 månads uppsägningstid och 0 månaders bindningstid? I själva verket gäller tre månaders uppsägningstid om ni väljer att fakturera på det viset redan från början.

Och var finns den här knappen "information"? Jag har Swedbank och inte finner jag någon sådan knapp inte. Vänligen återkom med bevis för ditt påstående gällande denna punkt.

Nej, det anser vi inte, då vi ju har en kalendermånads uppsägningstid. Punkt 10.7 ändrar inte uppsägningstiden i sig. Den anger bara när avslut tidigast kan läggas. Om löptiden sträcker sig till den 28/2 hade det blivit avslutsdatum vare sig du sade upp i december eller den siste januari.

På bilden nedan finner du bevis för att informationen funnits tillgänglig i registreringsprocessen. Som du ser länkar Swedbank direkt till den sida där du i efterhand hittat informationen.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Bredband2:

Nej, det anser vi inte, då vi ju har en kalendermånads uppsägningstid. Punkt 10.7 ändrar inte uppsägningstiden i sig. Den anger bara när avslut tidigast kan läggas. Om löptiden sträcker sig till den 28/2 hade det blivit avslutsdatum vare sig du sade upp i december eller den siste januari.

På bilden nedan finner du bevis för att informationen funnits tillgänglig i registreringsprocessen. Som du ser länkar Swedbank direkt till den sida där du i efterhand hittat informationen.

http://blogg.bredband2.com/media/e-faktura-internetbank.png

Tack för informationen, ni har helt rätt i att jag har missat den där rutan och jag får vika mig på den punkten.

Jag ifrågasätter dock fortfarande hur ni kan säga att uppsägningstiden är 1 månad när den i själva verket är längre än så om man tecknar sig för e-faktura.
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/ordforklaringar/u...
"Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla."

Om ni nu har en månads uppsägningstid ska jag alltså inte bli bunden i tre månader då jag inte har någon bindningstid. Ni kan väl inte tolka det på något annat sätt?

EDIT: För övrigt vill jag tacka för att ni svarar på mina frågor.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Malmö
Registrerad
Jun 2010
Skrivet av Zlavik:

Tack för informationen, ni har helt rätt i att jag har missat den där rutan och jag får vika mig på den punkten.

Jag ifrågasätter dock fortfarande hur ni kan säga att uppsägningstiden är 1 månad när den i själva verket är längre än så om man tecknar sig för e-faktura.
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/ordforklaringar/u...
"Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla."

Om ni nu har en månads uppsägningstid ska jag alltså inte bli bunden i tre månader då jag inte har någon bindningstid. Ni kan väl inte tolka det på något annat sätt?

EDIT: För övrigt vill jag tacka för att ni svarar på mina frågor.

Jag tror det ligger lite i hur man definierar det. Konsumentverkets definition ovan är en språkligt ganska generell tolkning av begreppet. Enligt den räknas även bindningstid som uppsägningstid, om ett avtal sägs upp innan dess utgång. Vad vi talar om när vi säger uppsägningstid är den i förväg definierade perioden innan vilken en uppsägning måste ha inkommit. Vi kan illustrera det med hur ett ganska gängse företagsabonnemang ser ut. Man tecknar då ett löpande avtal på säg 12 månader, med 3 månaders uppsägningstid. Detta innebär att om avtalet startade 2012-03-01 förlängs det automatiskt med 12 månader 2013-03-01, om inte uppsägningen kommer in senast 2012-11-30. Dvs 3 månader innan avtalet löper ut. Punkt 10.7 fungerar på ungefär samma sätt. Den säger att oavsett om uppsägningstiden är en kalendermånad, så förlängs avtalet med den fakturerade perioden om uppsägning inte inkommit en kalendermånad innan tidigare periods utgång.

Hoppas det förtydligar det hela.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borås
Registrerad
Nov 2008

Men är det inte någon skillnad mellan företag och privat person har för mig att lagen säger något annat där.

For me to Know and for you to Find out.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Bredband2:

Jag tror det ligger lite i hur man definierar det. Konsumentverkets definition ovan är en språkligt ganska generell tolkning av begreppet. Enligt den räknas även bindningstid som uppsägningstid, om ett avtal sägs upp innan dess utgång. Vad vi talar om när vi säger uppsägningstid är den i förväg definierade perioden innan vilken en uppsägning måste ha inkommit. Vi kan illustrera det med hur ett ganska gängse företagsabonnemang ser ut. Man tecknar då ett löpande avtal på säg 12 månader, med 3 månaders uppsägningstid. Detta innebär att om avtalet startade 2012-03-01 förlängs det automatiskt med 12 månader 2013-03-01, om inte uppsägningen kommer in senast 2012-11-30. Dvs 3 månader innan avtalet löper ut. Punkt 10.7 fungerar på ungefär samma sätt. Den säger att oavsett om uppsägningstiden är en kalendermånad, så förlängs avtalet med den fakturerade perioden om uppsägning inte inkommit en kalendermånad innan tidigare periods utgång.

Hoppas det förtydligar det hela.

Det är ett företagsavtal, vilket är en helt annan sak än ett privatabonnemang och det går inte att göra en jämförelse mellan dessa.
Jag vill hänvisa till en dom som nyligen fastställdes i HD där företag förlänger abonnemang utan att konsumenten aktivt har godkänt det:
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressm...

Beslutet är ganska solklart, ett avtal skall inte förlängas automatiskt bara för att abonnenten inte säger ifrån.
Jag har tecknat mig med en uppsägningstid på 1 månad och 0 månaders bindningstid.

"14.1 Bredband2 kan komma att behöva göra ändringar i Avtalet eller
Tjänsterna exempelvis till följd av förändrade förhållanden som
påverkar Bredband2s affärsmässiga eller tekniska möjligheter att
tillhandahålla Tjänsten. Förändringar av mer än ringa betydelse till
nackdel för Kunden, kommer att meddelas Kunden innan dess att
förändringen träder i kraft"

Min uppsägningstid har alltså ändrats enligt er, då jag tecknat mig för e-faktura. Ni har dock inte skickat ut någon information till mig om att vårt avtal har ändrats, vilket gör att det ursprungliga avtalet gäller.
"uppsägningstid, den tid som ska förlöpa efter en uppsägning av ett avtal innan detta upphör att gälla." taget från ne.se.

Jag utgår ifrån att konsumentverket och ne har en förståelse för vad som är en uppsägningstid och att de har den korrekta definitionen.
Ni kan även gärna svara på mina mail för att vi på så visa kanske kan lösa ärendet lite snabbare och mer privat #EEO-577-41357.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av ODM:

Men är det inte någon skillnad mellan företag och privat person har för mig att lagen säger något annat där.

ODM, det du säger är korrekt. Det är en enormt skillnad mellan företag och privatpersoner. HD har även fastställt en dom gällande förlängning av avtal som sker utan kundens explicita medgivande, vilket du kan läsa om i min post ovanför denna.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Malmö
Registrerad
Jun 2010
Skrivet av Zlavik:

Det är ett företagsavtal, vilket är en helt annan sak än ett privatabonnemang och det går inte att göra en jämförelse mellan dessa.
Jag vill hänvisa till en dom som nyligen fastställdes i HD där företag förlänger abonnemang utan att konsumenten aktivt har godkänt det:
http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressm...

Beslutet är ganska solklart, ett avtal skall inte förlängas automatiskt bara för att abonnenten inte säger ifrån.
Jag har tecknat mig med en uppsägningstid på 1 månad och 0 månaders bindningstid.

"14.1 Bredband2 kan komma att behöva göra ändringar i Avtalet eller
Tjänsterna exempelvis till följd av förändrade förhållanden som
påverkar Bredband2s affärsmässiga eller tekniska möjligheter att
tillhandahålla Tjänsten. Förändringar av mer än ringa betydelse till
nackdel för Kunden, kommer att meddelas Kunden innan dess att
förändringen träder i kraft"

Min uppsägningstid har alltså ändrats enligt er, då jag tecknat mig för e-faktura. Ni har dock inte skickat ut någon information till mig om att vårt avtal har ändrats, vilket gör att det ursprungliga avtalet gäller.
"uppsägningstid, den tid som ska förlöpa efter en uppsägning av ett avtal innan detta upphör att gälla." taget från ne.se.

Jag utgår ifrån att konsumentverket och ne har en förståelse för vad som är en uppsägningstid och att de har den korrekta definitionen.
Ni kan även gärna svara på mina mail för att vi på så visa kanske kan lösa ärendet lite snabbare och mer privat #EEO-577-41357.

Företagsabonnemanget ovan var, som sagt, ett illustrerande exempel. Jag sade vid inget tillfälle att det var samma sak, bara att det följde en liknande princip och att uppsägningstid i ett sådant här sammanhang inte är detsamma som den definition du presenterade. Som du säkert är bekant med kan ett ord ha olika innebörder beroende på sammanhang. Vi har varken ändrat ditt avtal eller din uppsägningstid. Som jag sagt förut är detta helt i enlighet med de allmänna villkor du godkände vid beställning. Dvs villkoren för ditt avtal. Det enda som har förändrats är att du själv, med full tillgång till information om vad det innebar (vilket du redan tillstått att du hade), valt ett annat faktureringsintervall. Det är alltså inte en fråga om att vi förlänger ditt avtal bara för att du inte säger ifrån. Det är en fråga om att du själv, genom att registrera e-faktura, förlängt de löpande perioder som utgör ditt abonnemang, från en månad åt gången till tre.

Och bara ifall någon oklarhet uppstår kring detta återfinnes gängse definition av verbet "abonnera" här: http://sv.wiktionary.org/wiki/abonnera

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Bredband2:

Företagsabonnemanget ovan var, som sagt, ett illustrerande exempel. Jag sade vid inget tillfälle att det var samma sak, bara att det följde en liknande princip och att uppsägningstid i ett sådant här sammanhang inte är detsamma som den definition du presenterade. Som du säkert är bekant med kan ett ord ha olika innebörder beroende på sammanhang. Vi har varken ändrat ditt avtal eller din uppsägningstid. Som jag sagt förut är detta helt i enlighet med de allmänna villkor du godkände vid beställning. Dvs villkoren för ditt avtal. Det enda som har förändrats är att du själv, med full tillgång till information om vad det innebar (vilket du redan tillstått att du hade), valt ett annat faktureringsintervall. Det är alltså inte en fråga om att vi förlänger ditt avtal bara för att du inte säger ifrån. Det är en fråga om att du själv, genom att registrera e-faktura, förlängt de löpande perioder som utgör ditt abonnemang, från en månad åt gången till tre.

Och bara ifall någon oklarhet uppstår kring detta återfinnes gängse definition av verbet "abonnera" här: http://sv.wiktionary.org/wiki/abonnera

"Vi har varken ändrat ditt avtal eller din uppsägningstid."
"Nej, det anser vi inte, då vi ju har en kalendermånads uppsägningstid. Punkt 10.7 ändrar inte uppsägningstiden i sig."

Alltså är min uppsägningstid det vi avtalade om från början, en månad. Jag har fortfarande inte fått information om någon avtalsändring från er där jag blivit informerad om att min uppsägningstid är längre än en månad.
"Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning
verkan tidigast vid utgången av fakturerad period."

Ändrar ni min uppsägningstid från en månad till tre månader när jag byter faktureringsalternativ skall ni informera mig om det.
"Bredband2 kan komma att behöva göra ändringar i Avtalet eller
Tjänsterna exempelvis till följd av förändrade förhållanden som
påverkar Bredband2s affärsmässiga eller tekniska möjligheter att
tillhandahålla Tjänsten. Förändringar av mer än ringa betydelse till
nackdel för Kunden, kommer att meddelas Kunden innan dess att
förändringen träder i kraft."
Ni skall då informera mig om något ändras i avtalet mellan oss och det räcker inte att endast ha informationen på er hemsida. (Läs mer om varaktig information.)

För övrigt kan jag informera om följande:
"Otydliga avtalsvillkor
Om avtalsvillkoret är otydligt och du och operatören har olika uppfattningar om hur villkoret ska tolkas är det din tolkning som har företräde enligt den så kallade ”oklarhetsregeln”. Ett oklart avtalsvillkor ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel. Observera att denna tolkningsregel enbart gäller villkor som finns i standardavtal, det vill säga avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka. Om du och operatören har olika uppfattningar om ett villkor som säljaren och du enats om att skriva in i det förtryckta standardavtalet får din tolkning av villkoret inte automatisk företräde."

Jag tolkar det som att min uppsägningstid är 1 månad och faktureringsperioden spelar ingen roll. Jag har inte fått information från er om att min uppsägningstid har ändrats och jag anser att ert avtal är mycket otydligt.
https://lagen.nu/begrepp/Oklarhetsregeln

Kan ni även vänligen svara på mina mail som jag sänt er?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norrbotten
Registrerad
Apr 2002

Skulle också passa mig för bredband2 .. Provade dom ett tag men prestandan var usel och fick även jag problem med att dom ville debitera 3månader trots att jag nyttjade min ångerrätt..

Löste sig till slut men kommer aldrig att använda dom som leverantör igen.

Citera för svar
[ASUS G751JT - Intel I7-4720HQ - Geforce GTX970M]

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010

Jag kan väl skriva såhär också.

Oavsett vem som har rätt eller fel så handlar det om 300kr, för mig som student är det väldigt mycket pengar men för er är det kanske inte hela världen. Kan ni tänka er att vara tillmötesgående och släppa mig 2012-12-31 och att jag inte betalar något mer efter det datumet? Ni får en kund som kan tänka sig att komma tillbaka och ni visar även att ni inte är några stela byråkrater.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Västerås
Registrerad
Nov 2011

Sorry om jag glider offtopic här. Jag pluggar på gymnasiet och läser just nu Lokala Nätverk B. Min lärare, väl erfaren inom nätverk med tidigare riktig erfarenhet. Han kör på Bredband2, han vill även påstå att deras anställda har noll koll på vad de håller på med.

Han har ringt och klagat på sin bandbredd, han hade betalat för 10 Mbit/s och nu får han ut 350 Mbit/s då dem "skruvade upp hastigheten lite i mån om att uppnå avtalad hastighet" men betalar fortfarande för 10 Mbit/s.

Det sa åtminstone en hel del för mig om hur bra de sköter sig där borta. I det här fallet vart det ju i kunden fördel, men ni fattar vinkeln, de saknar kompetent personal.

ASUS Sabertooth 990FX | AMD FX 8320 BE @ 4.2Ghz Boost (Kyls av Noctua NH-D14) | Nvidia GTX 770| 8GB Vengeance LP| Corsair Force GT 120GB SSD x2 i raid0 | 3TB blandad lagring |

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Maj 2012
Skrivet av Pliffe:

Sorry om jag glider offtopic här. Jag pluggar på gymnasiet och läser just nu Lokala Nätverk B. Min lärare, väl erfaren inom nätverk med tidigare riktig erfarenhet. Han kör på Bredband2, han vill även påstå att deras anställda har noll koll på vad de håller på med.

Han har ringt och klagat på sin bandbredd, han hade betalat för 10 Mbit/s och nu får han ut 350 Mbit/s då dem "skruvade upp hastigheten lite i mån om att uppnå avtalad hastighet" men betalar fortfarande för 10 Mbit/s.

Det sa åtminstone en hel del för mig om hur bra de sköter sig där borta. I det här fallet vart det ju i kunden fördel, men ni fattar vinkeln, de saknar kompetent personal.

Ja nu glider du lite... det du kommer med är hörsägen
jag säger inte att det du säger inte är sant men utan fakta så finns det inget du/din lärare har att komma med. 350 Mbit, det var ju en intressant siffra att snurra runt med. Inget personligt utan det är bara mitt inlägg i debatten.

It is impossible to defeat an ignorant man in an argument.
William G. McAdoo
My definition of an expert in any field is a person who knows enough about what's really going on to be scared.
P. J. Plauger, Computer Language, March 1983

Trädvy Permalänk
Entusiast
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2002
Skrivet av Pliffe:

...men ni fattar vinkeln, de saknar kompetent personal.

Nja (fakta?) ...kanske i vissa delar men inte i alla, i denna tråd får TS svar av en kompetent representant av bolaget. Oavsett om svaret är gynnande eller ej för TS så tycker jag om transparenta dialoger mellan kund och bolag.

Personlig feedback från mitt perspektiv till bredband2, en karamell att suga på.
Avtal skall inte med indirekta härledningar utifrån avtalsvillkoret ändra förutsättningarna för kunden.
Kunden skall alltid tydligt upplysas med stöd av avtalet (avtalet finns både för er och för kundens del) om att kundens förutsättningar som t.ex. bindningstid & uppsägningstid kommer att ändras indirekt av en annan direkt önskad ändring av kund.

Att hänvisa till avtalsvillkoret är inte tydligt nog, må vara juridiskt korrekt, men de e inte lagen som är er inkomst.
Vårda kunden efter dess behov, inte vårda avtalet över kundens behov. Givetvis inte vårda kunden över era behov, på er bekostnad då detta håller ej i längden.

Tycker inte att de e fel att förlänga uppsägningstiden, de e kommunikationen som är bristfällig.
Hänvisa till avtalsvillkoren i detta fall är en bristfällig handling ur kommunikationssynpunkt.

Som sagt, de var en karamell att suga på, gillar ni inte den så e de bara att spotta ut den. Annars svälja like a boss
kram på er

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borlänge
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av SolidReactor:

Nja (fakta?) ...kanske i vissa delar men inte i alla, i denna tråd får TS svar av en kompetent representant av bolaget. Oavsett om svaret är gynnande eller ej för TS så tycker jag om transparenta dialoger mellan kund och bolag.

Personlig feedback från mitt perspektiv till bredband2, en karamell att suga på.
Avtal skall inte med indirekta härledningar utifrån avtalsvillkoret ändra förutsättningarna för kunden.
Kunden skall alltid tydligt upplysas med stöd av avtalet (avtalet finns både för er och för kundens del) om att kundens förutsättningar som t.ex. bindningstid & uppsägningstid kommer att ändras indirekt av en annan direkt önskad ändring av kund.

Att hänvisa till avtalsvillkoret är inte tydligt nog, må vara juridiskt korrekt, men de e inte lagen som är er inkomst.
Vårda kunden efter dess behov, inte vårda avtalet över kundens behov. Givetvis inte vårda kunden över era behov, på er bekostnad då detta håller ej i längden.

Tycker inte att de e fel att förlänga uppsägningstiden, de e kommunikationen som är bristfällig.
Hänvisa till avtalsvillkoren i detta fall är en bristfällig handling ur kommunikationssynpunkt.

Som sagt, de var en karamell att suga på, gillar ni inte den så e de bara att spotta ut den. Annars svälja like a boss
kram på er

Tack för en bra post!

Det står ingenstans i avtalet att byte till e-faktura innebär att faktureringsperioden/uppsägningstiden ändras.
Hade så varit fallet hade jag inte bråkat om det här.

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
Malmö
Registrerad
Jun 2010
Skrivet av Zlavik:

"Vi har varken ändrat ditt avtal eller din uppsägningstid."
"Nej, det anser vi inte, då vi ju har en kalendermånads uppsägningstid. Punkt 10.7 ändrar inte uppsägningstiden i sig."

Alltså är min uppsägningstid det vi avtalade om från början, en månad. Jag har fortfarande inte fått information om någon avtalsändring från er där jag blivit informerad om att min uppsägningstid är längre än en månad.
"Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om
fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning
verkan tidigast vid utgången av fakturerad period."

Ändrar ni min uppsägningstid från en månad till tre månader när jag byter faktureringsalternativ skall ni informera mig om det.
"Bredband2 kan komma att behöva göra ändringar i Avtalet eller
Tjänsterna exempelvis till följd av förändrade förhållanden som
påverkar Bredband2s affärsmässiga eller tekniska möjligheter att
tillhandahålla Tjänsten. Förändringar av mer än ringa betydelse till
nackdel för Kunden, kommer att meddelas Kunden innan dess att
förändringen träder i kraft."
Ni skall då informera mig om något ändras i avtalet mellan oss och det räcker inte att endast ha informationen på er hemsida. (Läs mer om varaktig information.)

För övrigt kan jag informera om följande:
"Otydliga avtalsvillkor
Om avtalsvillkoret är otydligt och du och operatören har olika uppfattningar om hur villkoret ska tolkas är det din tolkning som har företräde enligt den så kallade ”oklarhetsregeln”. Ett oklart avtalsvillkor ska enligt lag tolkas till konsumentens fördel. Observera att denna tolkningsregel enbart gäller villkor som finns i standardavtal, det vill säga avtal som upprättats i förväg av företaget och som du som konsument inte har kunnat påverka. Om du och operatören har olika uppfattningar om ett villkor som säljaren och du enats om att skriva in i det förtryckta standardavtalet får din tolkning av villkoret inte automatisk företräde."

Jag tolkar det som att min uppsägningstid är 1 månad och faktureringsperioden spelar ingen roll. Jag har inte fått information från er om att min uppsägningstid har ändrats och jag anser att ert avtal är mycket otydligt.
https://lagen.nu/begrepp/Oklarhetsregeln

Kan ni även vänligen svara på mina mail som jag sänt er?

Jag börjar känna att du medvetet ignorerar de förklaringar jag gett dig och försöker dränka dem i ett konstant upprepande av samma felaktiga förmodande, att vi skulle ha ändrat ditt avtal. Låt mig därför än en gång understryka att vi har på inget vis förändrat ditt avtal. Det är ditt befintliga avtal som styr och med tanke på att du själv hänvisat till relevanta paragrafer från villkoren för det avtalet tror jag att du egentligen vet detta.

Du får gärna förklara vari oklarheten ligger i formuleringarna "Oaktat vad som framgår av punkterna 10.2 och 10.4 gäller att om fakturering med annat intervall än månadsvis får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av fakturerad period." och "Fakturering via E-fakura sker kvartalsvis och i förskott. Detta kan påverka din uppsägningstid enligt 10.7 i våra allmänna villkor". Information som du, vilket tidigare etablerats, haft tillgång till vid tecknandet av e-faktura. Information som vi tillhandahåller just för att våra kunder ska kunna fatta ett informerat beslut.

Om du skickar ditt ärende- och/eller kundnummer till oss här på forumet så ser jag till att du får svar även på ditt mejl.

Skrivet av SolidReactor:

Personlig feedback från mitt perspektiv till bredband2, en karamell att suga på.
Avtal skall inte med indirekta härledningar utifrån avtalsvillkoret ändra förutsättningarna för kunden.
Kunden skall alltid tydligt upplysas med stöd av avtalet (avtalet finns både för er och för kundens del) om att kundens förutsättningar som t.ex. bindningstid & uppsägningstid kommer att ändras indirekt av en annan direkt önskad ändring av kund.

Det är bra synpunkter du tar upp, men jag tror du missade biten ovan där TS själv tillstår att vi tillhandahållit informationen vid tillfället. Vi har alltså agerat helt enligt din rekommendation.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

Tråkigt att Bredband2 inte insett att man inte vinner kunder på badwill..