Problem med USB-hårddisk i linux mint

Permalänk
Medlem

Problem med USB-hårddisk i linux mint

Problemet är egentligen inte själva disken, den fungerar utmärkt, utan snarare hur den vill montera sig. Om jag bara struntar i det så kommer den upp under /media/.... beroende på var jag har satt in den. Jag tänkte därför att då kan jag skapa en hård länk till den i /etc/fstab som pekar på UUID:t så att den alltid hamar på samma ställe.

Problemet som uppstår är att när jag startar datorn utan disken inkopplad så anser systemet att disken är frånkopplad och att den därför ska vänta på den och jag får ett meddelande om detta och kan vänta eller att passera eller försöka felsöka. Kopplar jag in disken efter uppstart så hamnar den på platsen jag valt så så långt är inställningarna rätt, men jag funderar på om det finns något ord eller så i fstab som ignorerar disken om den inte finns under bootningen?

Den korta versionen är alltså: Går det att automontera en disk på bestämd plats bara när den är inkopplad och annars strunta i den?

Raden i fstab jag har ser ut så här om det är någon ledtråd:
UUID=54073c00-abdb-463d-a9d0-005d1a26e41b /mnt/Toshiba auto defaults,x-gvfs-show 0 0

Permalänk
Medlem

Att bara länka /media/Toshiba till /mnt/Toshiba borde vara den enklaste lösningen, om du bryr dig över var den hamnar.
sudo ln -s /media/Toshiba /mnt/Toshiba

Annars så tror jag att det kan lösa det i fstab, genom att bredvid defaults haka på de två parametrarna:
nobootwait (gör så att att datorn inte väntar på att enheten ska montera innan den går vidare vid boot)
nofail (döljer felmeddelanden när monteringen misslyckas, både vid boot, och mount -a och liknande)
Jag har dock inte testat detta själv.

Permalänk
Entusiast

Så här hade jag gjort:

Skapa en rad i fstab med information vart jag vill ha den monterad, och som ni nämner låta detta ske via UUID.
Exempel:

UUID=b09a727f-56c4-436d-abe4-5fd2d80bfe3d /mnt/storage ext4 noauto,users 0 0

noauto -växeln ser till att enheten inte monteras vid start, utan enbart när man ber om det. Bl.a. via mount-kommandot.
Här kommer nästa del i magin in:
Skapa en udev -regel som monterar enheten enligt fstab-raden när den kopplas in.
Exempel:

KERNEL=="sd*", ENV{ID_FS_UUID}=="b09a727f-56c4-436d-abe4-5fd2d80bfe3d", RUN+="/usr/bin/mount /dev/disk/by-uuid/b09a727f-56c4-436d-abe4-5fd2d80bfe3d"

Kom ihåg att använda den UUID som gäller för er enhets partition. I både fstab och i udev -regeln.