ubuntu 6.06: Locale not supported by C library.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
örebro
Registrerad
Aug 2005

ubuntu 6.06: Locale not supported by C library.

exempel 1&2:

eipihipl% sudo python easyubuntu.py Password: (easyubuntu.py:8617): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library. Using the fallback 'C' locale. Traceback (most recent call last): File "easyubuntu.py", line 35, in ? import gtkfrontend File "/home/theo/src/easyubuntu/gtkfrontend.py", line 25, in ? from gtkprocess import gtkLogger File "/home/theo/src/easyubuntu/gtkprocess.py", line 36, in ? encoding = locale.getpreferredencoding() File "/usr/lib/python2.4/locale.py", line 417, in getpreferredencoding setlocale(LC_CTYPE, "") File "/usr/lib/python2.4/locale.py", line 381, in setlocale return _setlocale(category, locale) locale.Error: unsupported locale setting --programmet avslutar-- eipihipl%

----

eipihipl% sudo dpkg-reconfigure locales perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = "sv_SE", LC_ALL = (unset), LANG = "sv_SE.UTF-8" are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to the standard locale ("C"). locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory Generating locales... en_AU.UTF-8... up-to-date en_BW.UTF-8... up-to-date en_CA.UTF-8... up-to-date en_DK.UTF-8... up-to-date en_GB.UTF-8... up-to-date .....

---
dessa och liknande fel får jag i väldigt många program, vad kan vara felet?

eipihipl% env |grep LANG
LANG=sv_SE.UTF-8
LANGUAGE=sv_SE

(defmacro lisp-bootstrap (expr) expr)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Växjö
Registrerad
Nov 2002

Är osäker, men det känns som du inte har locales korrekt installerat, kanske saknas något paket eller att några miljövariabler inte är korrekt satta, kolla på den här sidan så kanske du får några tips.
https://help.ubuntu.com/community/LocaleConf?highlight=%28loc...

kill -s SIGCHLD `pidof Kenny`
bash: Oh my god, they killed Kenny
init: You Bastards