Halvledarjätten Intel har omgärdats av allt annat än guld och gröna skogar det senaste året. Sårbarheter i kislet har sänkt prestanda, bolagets 10-nanometersteknik har försenats i flera omgångar och till följd av det uppstod en påtaglig kapacitetsbrist. Sistnämnda har lett till öppen kritik från flera partnertillverkare.

Trots ett bekymmersamt år har Intel hållit ställningarna finansiellt sett, där bolaget nu rapporterar (PDF) sin högsta omsättning någonsin. Under 2019 hade bolaget intäkter om totalt 72 miljarder USD, motsvarande cirka 690 miljarder kronor. Procentuellt rör det sig dock om en blygsam ökning på två procent.

Q4 2019

Q4 2018

Q3 2019

Intäkter

$20,2 miljarder

$18,7 miljarder

$19,2 miljarder

Rörelseresultat

$6,8 miljarder

$6,2 miljarder

$6,4 miljarder

Nettovinst

$6,9 miljarder

$5,2 miljarder

$6 miljarder

Bruttomarginal

58,8 %

60,2 %

58,9 %

För det fjärde kvartalet märks dock en större uppgång om 8 procent, till 20,2 miljarder USD. Däremot stryker bruttomarginalen på foten, som minskar med 1,4 procentenheter ned till 58,8 procent. De något krympta marginalerna kan sannolikt härledas till den ordinarie datormarknaden där AMD pressar Intel hårt.

Den hårdare konkurrensen märks inte minst med bolagets senaste HEDT-plattform som fick sitt pris halverat över en generation. Intäktsmässigt ökar samtliga avdelningar med undantag för skräddarsydda programmerbara kretsar (FPGA). De största intäktskällorna kommer från datacenter och kretsar för konsumenter vilka ökade med 19 respektive 2 procent.

I rena siffror motsvarar det totalt 7,2 respektive 10 miljarder USD, vilket innebär att området datacenter står för för 35,6 procent av intäkterna medan OEM-tillverkare och entusiaster står för 50 procent. I datacentrens fall ökade dessutom försäljningspriset med i snitt 5 procent, trots konkurrens från AMD.

Lägre bruttomarginal och högre skatter till trots ökar både rörelseresultat och nettovinst kraftigt, något som troligen beror på interna kostnadseffektiviseringar. Rörelseresultatet ökade med knappt 10 procent till 6,8 miljarder USD, samtidigt som nettovinsten ökade med 33 procent till 6,9 miljarder USD.

För år 2020 spår Intel relativt svala resultat. Intäkterna väntas hamna på 73,5 miljarder USD, vilket placerar sig precis över 2019 års nivåer. Kapacitetsproblemen ska även vara åtgärdade fullt ut före slutet av år 2020, samtidigt som kostnadseffektiviseringar ska driva upp eller åtminstone säkra rörelsemarginalen.

Läs mer om Intels planer: