MIDI är en ljudstandard som beskriver både kommunikationsprotokoll, digitalt gränssnitt och elektriska kontakter. Standarden är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och togs fram i början av 80-talet av en samling företag verksamma inom musikinstrument, framförallt så kallade synthesizers. Nämnvärda företag innefattar bland andra Roland, Yamaha, Korg och Kawai.

MIDI 1.0 introducerades 1983 och har sedan dess använts i allt från instrument till musik för PC-spel under 80- och 90-talet. Inte mycket har hänt sedan standarden sjösattes, men under musiktillställningen NAMM 2020 presenterar MIDI Manufacturers Association till slut uppdateringen MIDI 2.0 som beskrivs som "det största framsteget inom musikteknik på flera årtionden".

b2ap3_large_MIDI-2.0-Environment-MIDI-CI-Overview-Diagram-9.jpg

MIDI 2.0 är samlingsnamnet för en rad olika tekniker som bland annat innefattar version 2.0 av MIDI-protokollet. Den nya standarden är fullt bakåtkompatibel med föregångaren, men moderniserar den till att stöda digitala gränssnitt, där USB-protokollet står i fokus inledningsvis. Här tas också steget från de 5-bitars DIN-kablar som användes med MIDI 1.0 till valfritt digitalt gränssnitt där meddelandestorlek växer från 7 till 32 bitar.

b2ap3_large_MIDI-2.0.002.jpeg
b2ap3_large_MIDI-2.0.00_20190523-231717_1.jpeg

Navet för såväl bakåtkompatibilitet som nya funktioner är något som kallas MIDI Capability Inquiry (MIDI-CI). Denna funktion ansvarar bland annat för att avgöra vilken version av MIDI-protokollet som används av ansluten enhet, och stöder denna inte MIDI 2.0 faller den tillbaka på version 1.0. MIDI 2.0 stöder även tvåvägskommunikation mellan anslutna enheter.

Nytt är också ett flexibelt system för profilhantering som automatiskt kan konfigurera inställningar efter det instrument som ansluts. Detta bygger på formatet JSON (Javascript Object Notation), vilket ger utvecklare stor flexibilitet i hur profiler för konfigurationer beskrivs. En viss del av denna funktionalitet kan även användas med MIDI 1.0.

En del av de nya funktionerna är något som kallas Property Exchange. Detta går ut på att olika kompatibla enheter kan dela information med varandra. Det kan exempelvis handla om att en synthesizer kan dela uppgifter om produktnamn och ljudparametrar med ett redigeringsprogram för ljud på datorn, utan att användaren behöver mata in detta manuellt.

Ett flertal företag i MIDI Manufacturers Association bekräftar kommande produkter med stöd för den nya standarden. Anrika Roland har redan en produkt på marknaden i form av modellen A-88MKII som ansluter över USB Type-C och protokollet USB 2.0.

Vilket är det senaste sammanhanget när du kom i kontakt med MIDI-musik i någon form? Dela med dig i kommentarerna!