Ända sedan amerikanska myndigheter flaggade kinesiska Huawei som en säkerhetsrisk har USA delat med sig av sina invändningar med allierade länder. Tidigare i år avtäcktes ett dokument från Tysklands utrikesdepartement, där myndigheten konstaterar att uppgifter från amerikanska säkerhetstjänster bevisar otillbörligt samarbete mellan Huawei och kinesiska staten.

Exakt vilka uppgifter detta handlade om avslöjades inte. I en intervju med The Wall Street Journal (betalvägg) berättar företrädare för USA:s administration att en orsak till att Huawei stämplats som en säkerhetsrisk är att bolaget har möjlighet att i hemlighet få åtkomst till och avlyssna operatörers nätverk.

Detta uppges Huawei åstadkomma via bakdörrar som annars är tänkta att användas för myndigheter och rättsväsenden, men som inte ska vara åtkomliga för leverantören av nätverksutrustningen. Enligt USA:s uppgifter har Huawei denna åtkomst, utan att meddela operatörer om detta. USA började dela med sig av dessa uppgifter med allierade i slutet av 2019.

Huaweis svar på anklagelserna är att företaget aldrig agerat på ett sätt som äventyrar kundernas säkerhet, och aldrig kommer göra det. En representant för företaget nämner att bakdörrar i nätverkshårdvara är strikt reglerade och endast kan hanteras av certifierad personal hos operatören. Eventuella Huawei-representanter som söker åtkomst till dessa måste först godkännas.

Även om USA:s uttalanden är den första konkreta förklaringen till landets invändningar mot bruk av Huaweis nätverksutrustning innehåller det inga handfasta bevis på att Huawei faktiskt använt de påstådda bakdörrarna i bolagets nätverksutrustning.

Läs mer om Huaweis säkerhetsbekymmer: