Hösten 2019 presenterade regeringen propositionen Hemlig dataavläsning, vilken ger brottsbekämpande myndigheter stärkta möjligheter till avlyssning av misstänkt grov brottslighet. De utökade möjligheterna innehåller verktyg för installation av tvångsmedel vid misstanke om grovt brott.

Den nya lagen är en viktig del i regeringens arbete för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige. Hemlig dataavläsning ger bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som tidigare inte varit tillgänglig. Det är ett kraftfullt verktyg för att komma åt de individer och gängnätverk som tidigare har kunnat komma undan

I regeringens pressmeddelande konstaterar inrikesminister Mikael Damberg att verktygen för hemlig avlyssning är nödvändigt för att kunna ta del av uppgifter från individer och gängnätverk, uppgifter som myndigheter tidigare inte kunnat få. Regeringen framhäver att hemlig dataavläsning endast får användas vid misstanke om mycket grov brottslighet.

Hemligavlyssning.jpg
Hemligavlyssning_verkställande.jpg
Hemligavlyssning_garantier.jpg

Den nya lagen röstades igenom i februari år 2020 och innebär i praktiken att brottsbekämpande myndigheter kan installera trojaner eller andra verktyg för hemlig avläsning på teknisk utrustning som datorer eller telefoner. Verktygen kan användas under förundersökningar, underrättelsearbete och vid särskild utlänningskontroll.

Regeringen: "Myndigheter kan placera trojaner i steget innan kryptering"

I tidigare samtal med SweClockers förklarar Peter Munck, rättssakkunnig hos Justitiedepartementet, att de nya verktygen låter myndigheter installera trojaner i steget före kryptering sker. Det ger myndigheterna tillgång till uppgifterna innan de görs oläsliga. Exempel på där hemlig avlyssning kan föregå kryptering av kommunikation är mobila chat-applikationer.

Lagen om hemlig dataavlyssning röstades igenom i februari månad, och dagens datum till trots handlar detta inte om ett första aprilskämt.