I persondatorernas begynnelse rådde det något av en vilda västern sett till standarder för anslutning av externa tillbehör. Olika datortillverkare använde olika standarder, något som med tiden blev besvärligt. Lösningen på problemet blev att utveckla gemensamma standarder som kunde ersätta dåtidens serie- och parallellportar och tekniker som SCSI. Två tidiga konkurrerande standarder var Universal Serial Bus (USB) och IEEE 1394, eller Firewire som Apple kallade sin egen implementation.

Den första versionen av USB-standarden gjorde det lätt att ansluta tillbehör, men var begränsad sett till bandbredden. Version 1.0 lanserades år 1996 med bandbredd på blott 1,5 Mbit/s (192 KB/s), något som växte till 12 Mbit/s (1,5 MB/s) med USB 1.1 från år 1998. Jämförelsevis erbjöd Firewire 400 hastigheter från cirka 100 Mbit/s (12,5 MB/s). Det skulle dröja fram till år 2000 innan USB 2.0 anlände med bandbredd som på bara några år gjorde Firewire inaktuellt.

USB_kontakter.jpg
USB.jpg

USB 2.0 kallades även Hi-Speed USB och erbjöd bandbredd på upp till 480 Mbit/s (60 MB/s). Standarden var bakåtkompatibel med version 1.1, både på protokollnivå såväl som den fysiska anslutningskontakten USB Type-A till USB Type-B. Här introducerades också de mer kompakta kontakterna Micro-A och Micro-B. Den stora ökningen i bandbredd gjorde att USB 2.0 snabbt blev populärt för användning med bland annat externa CD/DVD-läsare och hårddiskar.

En annan nyhet som gjorde premiär i USB 2.0 var att USB-enheter kunde kommunicera direkt med varandra utan behov av en USB-värd som mellanhand. Det blev också möjligt att ladda anslutna enheter över USB. Ett för sin tid rikt utbud av funktioner och god bandbredd gjorde att USB 2.0 blev den dominerande anslutningsmetoden i datorer i över åtta år, dubbelt så länge som första generationen.

USB 3.0, eller USB 3.1 Gen 1 som den snabbt döptes om till för att nyligen åter byta namn till USB 3.2 Gen 1, anlände år 2008 och avslutade därmed föregångarens långa och trogna tjänst. Grattis till 20 år USB 2.0!

Har du några personliga minnen runt USB 2.0? Kanske den första datorn med stöd för standarden? Dela med dig i kommentarerna!