I oktober år 2020 inleder Post- och telestyrelsen (PTS) den svenska auktionen för 5G-licenser. Auktionen avser licenser för frekvensutrymme i de lägre frekvensbanden, vilka kollektivt kallas Sub-6 GHz. PTS presenterar nu planerna för tilldelning av tillstånd för 5G i de högre frekvensbanden 26 GHz och 28 GHz, vilka ligger till grund för högpresterande 5G-nätverk under de kommande åren.

Planen inkluderar att öppna upp totalt 850 MHz radiospektrum i frekvensutrymmet 24,25–25,1 GHz vilket ingår i 26 GHz-bandet. Detta utrymme används för tilldelning av lokala tillstånd vilket sker senast under år 2021, och kommer vara begränsat till inomhusanvändning fram till år 2025. PTS meddelar också att totalt 2 400 MHz radiospektrum öppnas i frekvensutrymmet 25,1–27,5 GHz, vilket innefattar radiobanden 26 och 28 GHz.

Det bredare frekvensutrymmet i 26–28 GHz ska användas för att tilldela 5G-tillstånd i Sveriges större tätorter, samt tillstånd för att täcka ytor utanför tätorterna. Blocktillstånden för det breda frekvensutrymmet börjar preliminärt tilldelas 1 januari år 2025 och gäller tätorterna Stockholm, Malmö och Göteborg. Resterande orter och ytor tilldelas tillstånd från 1 januari år 2026.

Frekvensbanden 26–28 GHz ska användas för högpresterande 5G-nätverk med extremt höga radiofrekvenser som kollektivt kallas millimetervågor (mmWave). Dessa arbetar i frekvensspannet 24–300 GHz och erbjuder väsentligt högre bandbredd ställt mot 5G över frekvensbanden i Sub-6 GHz. De frekvensband som nu är aktuella för mmWave ger 5G-hastigheter på upp till 10 Gbit/s och latenstider så låga som 1 millisekund.

PTS meddelar att myndigheten återkommer om tidpunkt för auktion om allmänna blocktillstånd och lokala yttäckande tillstånd under år 2022.

Läs mer om 5G: