I entusiast- och HEDT-kretsar har Ethernet-anslutningar på 2,5 och 10 Gbps börjat etablera sig som standard, medan konsumentmarkanden främst hänger kvar vid gamla Gigabit Ethernet. På serversidan handlar det dock om helt andra hastigheter, där organisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) år 2013 fastställde en standard för 400 Gbps.

Sådana anslutningar finns idag implementerade i datacenter på bred front, där kommunikation i full duplex sker över fyra banor på 106,25 Gbps vardera. I en ny standard signerad Ethernet Technology Consortium (ETC) behålls samma överföringshastighet per bana, medan antalet banor dubbleras för 800 Gbps genom en ensam kabel.

IEEE är alltså inte den enda organisationen att jobba mot högre Ethernet-hastighet, där ETC är ett konsortium som har teknikaktörer såsom Cisco, Broadcom och Google i ryggen. I samma veva som avtäckandet av Ethernet på 800 Gbps bytte ETC till det nya namnet, från något förlegade 25 Ethernet Technology Consortium, som syftade till utveckling av 25, 50 och 100 Gbps-standarder.

800 Gbps.PNG

Schematisk bild över hur 400 Gbps-standarden nyttjas och kombineras för dubbel hastighet.

För 800 Gbps återanvänds stora delar från 400 Gbps-standarden och den stora stora förändringen är sammanslagningen av de fyra extra banorna. För att åstadkomma detta har en ny Media Access Control (MAC) och Physical Coding Sublayer (PCS) tagits fram, och lösningen öppnar även upp för att fler banor med lägre hastigheter ska kunna kombineras framöver.

800 Gbps-Ethernet är sista anhalten innan efterlängtade Terabit Ethernet (TbE) nås i den bandbreddstörstande datacenterbranschen, ett steg som kommer ställa nya krav på hårdvaran för seriell/parallell omvandling (eng. SerDes). Den senaste fastställda standarden fungerar dock med nuvarande alternativ och sannolikt kommer denna att implementeras i produkter inom en relativt snar framtid.

Källa: Anandtech via ETC (PDF)

Läs mer om snabba internetanslutningar: