SSD-lagring har de senaste åren nått lägre prisnivåer samtidigt som prestanda och lagringskapacitet tagit några kliv framåt, där PCI Express 4.0 respektive QLC-teknik är viktiga delar för de två sistnämnda. I de fall användare eller företag behöver lagra stora mängder data är dock mekaniska hårddiskar fortfarande ett populärt alternativ, som ger betydligt mer lagring per krona.

Utvecklingen på hårddiskfronten har dessutom tagit flera kliv fram och enheter kan köpas i storlekar upp till 20 TB, men för att komma upp till kapaciteter såsom 80 TB krävs nya och mer lagringstäta metoder. HAMR, Heat-Assisted Magnetic Recording, är en sådan som är i utvecklingsstadiet, medan den prestandainskränkande tekniken SMR används i större hårddiskar.

Currently, Western Digital’s WD Red 2TB-6TB drives are device-managed SMR (DMSMR). WD Red 8TB-14TB drives are CMR-based

I en kommentar till Blocks & Files avslöjar nu Western Digital att SMR även brukas för mindre enheter i nya hårddiskar i den populära WD Red-serien, vilket skapat problem för en del användare användare som försöker använda dem i RAID-konfiguration. Specifikationerna för hårddiskarna nämner inte hur data lagras, men företaget garanterar att Conventional Magnetic Recording (CMR) gäller för WD Red-diskar som rymmer 8–14 TB.

SMR är förkortning för Shingled Magnetic Recording och innebär att data lagras i spår som överlappar, vilket innebär att viss information måste skrivas om varje gång ny tillförs. Detta påverkar slumpmässig skrivprestanda negativt, men lyfts sällan som problematiskt då tekniken för det mesta syns i arkivdiskar eller hårddiskar som inte skriver konstant.

We strive to make the experience for our NAS customers seamless, and recording technology typically does not impact small business/home NAS-based use cases. In device-managed SMR HDDs, the drive does its internal data management during idle times. In a typical small business/home NAS environment, workloads tend to be bursty in nature, leaving sufficient idle time for garbage collection and other maintenance operations

Western Digital menar att SMR-användandet inte bör innebära problem för små företag och hemanvändare, som är den främsta målgruppen för WD Red i storlekarna 2–6 TB. Detta då hårddiskmakaren förutsätter att sådana användare inte belastar diskarna dygnet runt, vilket ger tid att i efterhand skriva om data i de överlappande spåren och på så sätt nå den tätare densiteten som följer med SMR.

Det användare klagat på i NAS-tillverkaren Synologys forum och på Reddit är dock inte skrivhastigheten, utan problem med användning i RAID-läge. I generella drag lyfts problem med att lägga till en av de nya WD Red-diskarna till en befintlig RAID-konfiguration, där processen är långsam för att sedan avslutas med felmeddelande.

Huruvida äldre WD Red i storlekarna 2–6 TB också är av SMR-typ är i skrivande stund okänt, men klart är att övervakningsverktyg såsom Smartmontools inte kan identifiera de berörda hårddiskarna som SMR-baserade. Även vissa Seagate-enheter döljer denna information. I ett inlägg som uppmärksammar problematiken svarar Western Digital att CMR används för alla diskar under 20 TB – helt i motsats till den senare kommentaren till Blocks & Files.

Avslutningsvis lovar Western Digital att hjälpa kunder som upplever problem med sina hårddiskar. Om det framöver blir aktuellt att specificera lagringsmetod, eller att övergå till CMR även för de mindre hårddiskarna i NAS-stämplade WD Red-serien, är i skrivande stund oklart.

Källa: Blocks & Files

Vilken typ av hårddiskar kör du i din dator, NAS eller server? Har du upplevt några problem med RAID-konfiguration eller prestanda?