Internet Protocol (IP) är som namnet antyder stommen i all kommunikation över internet. En del i denna kommunikation är att tilldela anslutna system en IP-adress som används för leverans av de paket som utgör informationsutbytet. De tidiga versionerna av IP-protokollet utformades inte för den explosionsartade ökningen i internetanslutna enheter som tillkom i början av 2000-talet, vilket ledde till att det än idag dominerade protokollet IPv4 började få slut på adresser.

Uppföljaren IPv6 bestyckades med väsentligt uppgraderad kapacitet och standardiserades redan år 1998, men utbredningen har trots det gått trögt. Under år 2018 rapporterades IPv6 användas i blott 7 procent av svensk internettrafik. Nu meddelar myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) att hälften av svenska internetleverantörer har infört eller planerar att införa IPv6 i sina nätverk. Uppgifterna kommer från en undersökning PTS gjort med 200 svenska internetleverantörer.

Att fler av internetleverantörerna har infört eller beslutat att införa IPv6 är tecken på ökad medvetenhet om behovet, vilket är mycket positivt. Sverige behöver ta större och snabbare steg på bred front. Om Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi inte vara sist ut med IPv6 i näten – Jonas Wessel, avdelningschef hos PTS

Anledningen till den snabba ökningen är enligt rapporten att internetleverantörernas kunder efterfrågat stödet. Samtidigt konstaterar PTS också att stödet för IPv6 inte letat sig ut till slutkund i samma utsträckning som hos leverantören, då blott 2 procent av konsumenter och 3 procent av svenska företag använder protokollet för internetanslutning.

Tillgången på IPv4-adresser verkar påverka beslut om att införa IPv6, men då det är allmänt känt att de sista IPv4-adresserna har tilldelats inom Europa finns ingen anledning att vänta med införandet av IPv6

Undersökningen visar vidare att fyra av tio tillfrågade inte rapporterar brist på IPv4-adresser. En del i detta anges också vara användning av adressöversättning med tekniken Network Address Translation (NAT), där IP-adresser kan modifieras så att en enskild address kan användas för samtliga enheter i ett nätverk. Lika många av de tillfrågade rapporterar dock att brist på IPv4-adresser tvingat dem att införa eller planera införande av IPv6.

Vet du om din eller ditt företags internetleverantör tillhandahåller IPv6? Dela med dig i kommentarerna!