Under det gånga årtiondet har trådlös laddning undan för undan letat sig in i allt fler produkter, där mobiltelefoner gått i bräschen. Trådlös laddning bygger idag på Qi-standarden, där en spole i enheten ser till att överföra energi via magnetisk induktion till en mottagande enhet med Qi-stöd. Nu meddelar gruppen NFC Forum att även den trådlösa överföringstekniken NFC får möjlighet att ladda utan sladdar.

NFC står för Near Field Communication och är en teknik som låter två enheter dela information med varandra trådlöst över korta avstånd. Tekniken används dels för att låta telefoner och diverse tillbehör skicka och ta emot data med varandra, men också för mobila betalningar mot betalterminaler. Specifikationen bakom standarden utökas nu med möjligheten att trådlöst ladda andra enheter, en utökning som får namnet Wireless Charging Specification (WLC).

Syftet med tilläget är dock inte att vara en konkurrent till Qi-laddning då WLC når en effekt om blott 1 W, att jämföra med Qi-laddning som i moderna telefoner tillåter effekt om 5–30 W. Tanken är istället att WLC ska vara ett enklare och billigare komplement som laddar små enhetstyper som hörlurar och internetanslutna produkter (IoT).

WLC använder samma antenn som används för normal NFC-kommunikation, vilket är betydligt mindre utrymmeskrävande och kostsamt ställt mot de spolar som krävs för den magnetiska induktionen i Qi-laddning. Synkronisering med mottagande enhet sker också över NFC-standardens radiofrekvens, 13,56 MHz, vilket bör innebära att den trådlösa laddningen kan ske inom samma avstånd om cirka 10 centimeter.

Trådlös laddning är nu alltså en del av NFC-specifikationen, men det återstår att se i vilken utsträckning tillverkare av telefoner, hörlurar och andra aktuella tillbehör väljer att anamma det nya tillägget.