Den som studerat någon form av matematik på gymnasienivå eller högre har säkerligen kommit i kontakt med Texas Instruments miniräknare. Klassiska modeller som TI-82 och TI-83 Plus har dock sannolikt nyttjats lika mycket till kalkylerande som till att installera egen kod och mjukvara. Miniräknarna har bland annat agerat ytterligare en spelplattform för Id Softwares klassiska FPS-titel Doom, men egen kod för kalkylerande kan också installeras för den som vill ta en paus i spelandet.

Denna möjlighet har lett till att gemenskaper för kodskapande runt Texas Instruments produkter har bildats under gångna årtionden. Möjligheten till skapande och användning av egen kod ser nu ut att vara över då Texas Instruments kapar stöd för exekvering av både assemblerkod och kod skriven i programmeringsspråket C, rapporterar Inputmag.

Det kapade stödet införs i miniräknaren TI-84 Plus CE, den mest populära modellen för exekvering av egen kod, samt dess franska syskon TI-83 Premium CE. Nya enheter med den senaste versionen av enheternas firmware-mjukvara avlägsnar stödet för egen kodexekvering, och det är inte möjligt att återställa enheterna till tidigare firmware-versioner.

After careful consideration we made the decision to remove [the programming] functionality in our latest operating system update to prioritize learning and minimize security risks

Texas Instruments menar att stödet slopas av säkerhetsskäl och för att förhindra fusk bland studenter, något företaget konstaterar i ett inlägg i entusiastforumet TI Planet. Åtgärden ses av gemenskapen runt Texas Instruments produkter som ett svek mot all den tid och resurser som investerats i verktyg och mjukvara.

Har du använt, eller använder för närvarande, Texas Instruments miniräknare för dina studier? Används assembler- eller C-kod flitigt? Dela med dig i kommentarerna!