Utöver att vara kända som företaget bakom systemkretsarna i Snapdragon-familjen för bärbara enheter är amerikanska Qualcomm också en av de största aktörerna inom trådlös nätverksteknik. Företaget utvecklar och integrerar egna 5G-modem till tidigare nämnda systemkretsar, men utvecklar också nätverkskretsar för nätverksroutrar.

Qualcomm introducerar nu nästa generations teknik för trådlös kommunikation. En del i detta är Wifi-lösningar som nyttjar radiofrekvensbandet 6 GHz. Detta har öppnats upp i USA och Wifi-produkter som tillämpar frekvensbandet kommer där marknadsföras under namnet Wifi 6E. Kapaciteten i det nya frekvensbandet utlovas bli dubbelt så stor som den kombinerade kapaciteten hos dagens frekvensband 2,4 och 5 GHz.

En annan fördel som fås med kommunikation över 6 GHz-bandet är att kommunikationen inledningsvis inte lider av de störningar som Wifi över 2,4 och 5 GHz kan lida av. Detta beror på att stora mängder enheter använder dessa frekvensband idag, och när ett större antal Wifi-nätverk kommunicerar över dessa radiofrekvenser runt användaren introduceras störningar i kommunikationen, med bland annat högre latens som negativ effekt.

Qualcomm_FastConnect6900.jpg
Qualcomm_NetworkingPro1610.jpg

Qualcomm introducerar nu två nätverkskretsar för mobila enheter som integrerar både Wifi 6E och Bluetooth 5.2. Nätverkskretsarna Fastconnect 6900 och 6700 integrerar Wifi 6E med stöd för 2×2-kommunikation, vilket innebär att enheten bestyckas med två radioantenner som stöder dubbla dataströmmar för både sändning och mottagande av data. Enligt Qualcomm får Fastconnect 6900 bandbredd om upp till 3,6 Gbps medan Fastconnect 6700 lägger sig på 3 Gbps.

Integreringen av Bluetooth 5.2 innefattar bland annat stöd för den trådlösa ljudtekniken LE Audio och parallella transaktioner i kommunikationen (EAP). Med EAP reduceras latensen i kommunikationen, vilket kommer till användning när flera olika applikationer interagerar med samma anslutna enhet. Med LE Audio tillämpas en ny teknik vid namn Isynchronous Channels vilket gör det möjligt att synkronisera ljudrendering mellan enskilda eller grupper av enheter med en mottagare.

Utöver de mobila kretsarna introducerar Qualcomm även nätverksroutrarna i Networking Pro-familjen. Toppmodellen Networking Pro 1610 stöder Tri-Band Wifi 6, med upp till 16 simultana dataströmmar. Av dessa kan 8 strömmar gå över 5 GHz-bandet och 4 över 6 GHz med totalt 160 MHz tillgängligt frekvensutrymme. Det ger en högsta teoretisk bandbredd om 10,8 Gbps och ger enligt Qualcomm tillräckligt låg latens för att användas för trådlös överföring av VR-innehåll.

Svenska användare kommer dock tålmodigt få vänta på Qualcomms nyheter. Företaget levererar de nya nätverksprodukterna till kunder nu, och kommersiella produkter väntas nå handeln i USA senare i år. USA har dock redan beslutat om att öppna upp 6 GHz-bandet för användning med Wifi 6E, något som inte skett i Europa än. I Europa förs diskussioner om hur 6 GHz-bandet ska användas i medlemsländerna.

Ett beslut i frågan väntas nås någon gång senare i år, och svenska myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) meddelar att Sverige rättar sig efter detta beslut. I praktiken innebär det att routrar och mobila enheter sannolikt inte kan utnyttja 6 GHz-bandet förrän början av år 2021 på den svenska marknaden.

Läs mer om Wifi 6: