Näthandelsjätten Amazon har öppnat portarna i många länder utanför ursprungslandet USA, men Sverige har hittills inte fått besök. I flera omgångar har uppgifter antytt att Sverige-intåg närmat sig, vilket blev extra sannolikt i början av året när bolaget registrerade en svensk filial med företagsbeskrivning om "distribution av produkter och tjänster via webbsidan amazon.se".

I måndags rapporterades att utrullningen sker redan i höst, något som personer insatta i ämnet berättade för Dagens Nyheter. Nu bekräftar Amazon själva den nära förestående expansionen, genom att söka efter en marknadsplatschef att basa över Sverige och övriga Norden.

Marknadsplatschefens uppgifter kommer att bestå av att utveckla den nordiska grenen av Amazon, med fokus på inhemska säljare som når kunder genom Amazon Marketplace-konceptet. Personal, försäljning och ekonomisk tillväxt för Amazon i Sverige är alla aspekter som hamnar på chefens bord. En gedigen utbildning och minst tio års erfarenhet av e-handel hör till de grundläggande kraven, medan goda kunskaper inom svenska och engelska premieras.

Insatta personer och annons till trots är exakt tidpunkt för lansering fortsatt höljd i dunkel. Spådomar från den duo som talade med Dagens Nyheter var inte överens om detta, utan gissade på perioden september–oktober, respektive Black Friday som äger rum i slutet av november. Under sensommaren och tidig höst kan uppgifter som minskar tidsspannet för lansering komma att sippra fram.

Läs mer om Amazon: