Intel har det minst sagt motigt just nu, där företaget framför allt till följd av uppskjutna tillverkningsplaner på 7 nanometer fått investerare att se rött. I efterdyningarna av företagets kvartalsrapport där förseningarna meddelades valde företaget även att flytta om i dess tekniska ledning, där bland annat Qualcomm-rekryten Murthy Renduchintala ombads packa och dra.

Nu framkommer nästa bekymmer för företaget, nämligen anklagelser om patentstöld från kinesiskt håll. Närmare bestämt är det kinas vetenskapsakademi (eng. Chinese Academy of Sciences), en slags tankesmedja under landets statsråd, som hävdar att Intels FinFET-tillverkning gör intrång på dess patent 201110240931.5 från år 2011.

Enligt Techpowerup söker akademin uppemot 200 miljoner yuan, motsvarande drygt 250 miljoner kronor i skadestånd. Enligt Smalltechnews kan fallet spåra sina rötter tillbaka till februari 2018, då institutet drog Intel inför rätta i Beijing. Sedan dess har Intel försökt få patentet ogiltigförklarat och omprövat av det amerikanska patentverket utan framgång, enligt Smalltechnews.

Det kinesiska rättsmaskineriet har å sin sida stått stilla sedan den 24 april 2018, då både Intel och vetenskapsakademin förhörts, varefter inget datum för en slutlig rättegång givits. Förutom Intel har även Dells kinesiska dotterbolag pekats ut som skyldiga till patentintrång och nämnts i samma stämningsansökan.

Trots ovissheter kring när och om fallet kommer tas upp har Intel inte fått förbereda sig inför FinFET-fallet i lugn och ro. Den kinesiska vetenskapsakademin har under år 2019 passat på att stämma bland andra Lenovo och Intel i ett fall gällande patent kring MOSFET. Här har Intel så sent som under juli 2020 försökt få patenten ogiltigförklarade.

Tillverkningsteknologin FinFET har nyttjats av Intel på samtliga processnoder sedan introduktionen av tredje generationens Core-processorer på 22 nanometer år 2011, men företaget räknar med en övergång till nanotrådar inom fem år. Hurdana resultat Intel väntar sig i kinesiska rätten förtäljer inte historien.