Tiden när återförsäljare nitiskt försökte sälja virusskydd tillsammans med datorer är inte särskilt avlägsen. Att ha ett separat virusskydd var då också mer befogat eftersom Windows inbyggda alternativ inte nödvändigtvis stod pall mot illasinnade angripare. För fortsatt relevans tillhandahåller aktörerna bakom skydden idag därför flera extrafunktioner, som VPN-tjänst och lagringsutrymme för säkerhetskopiering till molnet.

Två av de mest långlivade aktörerna i antivirusbranschen är Avast och Norton, där sistnämnda sedan ett förvärv 2019 heter Nortonlifelock. Nu meddelas att de två företagen går samman till ett. Bolagens styrelser tror att en sammanslagning är fördelaktig i jakten på en branschledande position inom cybersäkerhet, där de välkända varumärkena lyfts som en fördel vid sidan av en kombinerad användarskara norr om 500 miljoner.

Our talented teams will have better opportunities to innovate and develop enhanced solutions and services, with improved capabilities from access to superior data insights. Through our well-established brands, greater geographic diversification and access to a larger global user base, the combined businesses will be poised to access the significant growth opportunity that exists worldwide. – Ondřej Vlček, Avasts VD

Det är tydligt att konsumentfokus kommer att kvarstå och att sammanslagningen också ska dra nytta av de ursprungliga företagens skilda erfarenheter samt geografiska lägen. Nortonlifelock har hemmahamn i USA och Avast i Tjeckien. Enligt ett tillhörande pressmeddelande (via Businesswire) kommer Avast främst att bli del av Nortonlifelock genom att chefer från förstnämnda företag tar plats på snarlika positioner hos det senare.

Oklarhet råder kring om de båda varumärkena och produkterna kommer att leva vidare sida vid sida, även om nyttan med välkända namn antyder att så blir fallet. Avast har ofta berömts för att erbjuda en bra tjänst redan i gratisutförande, medan Norton förknippats med en prislapp. En möjlighet är således att Avast blir namnet på en gratisversion, medan det bästa från båda världar tar plats i betaltjänster. Framtiden får utvisa om så blir fallet.