Under året har en långdragen konflikt utspelat sig mellan Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och utvecklarna tillika föräldrarna bakom applikationen Öppna Skolplattformen. Applikationen togs fram som ett komplement till Stockholm stads kritiserade Skolplattformen och nyttjar stadens Application Programming Interface (API) för att presentera informationen på ett mer användarvänligt vis.

Användandet av dessa API:er är grunden till konflikten och har resulterat i att Stockholm stad motarbetat applikationen, krävt att källkod raderas och polisanmält utvecklarna. I september såg den långdragna konflikten mellan Stockholm stad och Öppna Skolplattformen ut att ha nått vägs ände, efter plötslig tvärvändning från staden. De meddelade då att de inte bara ville öppna upp för samarbete, utan även köpa in Öppna Skolplattformen och göra den tillgänglig gratis. Nu tar det hela ännu en vändning, då Stockholm stad återigen ratar Öppna Skolplattformen.

Stockholms stad har ett avtal för programinköp med Atea som är vägen in för en app av det här slaget. Inom ett sådant avtal för en enskild app förväntas inte den höga licenskostnad som staden blivit erbjudna i det här fallet. – Andreas Norström, IT-direktör Stockholm Stad

Nu ska det istället vara kostnad som ligger bakom beslutet. I somras tecknade Stockholm stad avtal med IT-tjänstleverantören Atea, för att göra det möjligt att dela data med externa utvecklare samt köpa in applikationer. Öppna Skolplattformen har sedan dess lämnat två offerter, där de erbjöd applikationen till en kostnad om 300 000 kronor i månaden. Detta beräknades på antalet potentiella användare, till en kostnad om en krona per användare. I den andra av de två offerterna erbjöds även en rabatt om 20 procent under första året.

Detta ska dock Stockholm stad ansett vara för dyrt för en enskild applikation. Värt att notera i sammanhanget är att driftskostnaderna för Skolplattformen under år 2019–2020 uppgick till i snitt 10 miljoner kronor i månaden. Detta omfattar dock de API:er som Öppna Skolplattformen nyttjar och ännu ett inköp skulle därmed inte nödvändigtvis innebära minskade kostnader.

Stockholm stad uppger att de gärna fortsätter hålla en dialog med Öppna Skolplattformen, något utvecklarna bakom applikationen däremot inte håller med om. Till Ny Teknik förklarar Christian Landgren att de inte fått några motbud och att de misstänker att Stockholm stad aldrig haft någon budget till att börja med.

Läs mer om Öppna Skolplattformen: