I kretsbristens svallvågor har både EU och USA fått upp ögonen för att ta hem kretsproduktionen till hemmaplan. Med påkostade planer som stödpaketet European Chips Act på 43 miljarder euro ska EU uppnå ett mål om att producera 20 procent av världens kretsar, något som de ska ro i land bland annat i samarbete med Intel.

I en presskonferens meddelar Intels VD Pat Gelsinger att bolaget under kommande år växlar upp tillverkningen rejält, på flera håll. Redan sommaren 2021 talade Intel om att investera 80 miljarder euro, motsvarande cirka 842 miljarder kronor. Nu framgår det att över 33 miljarder av den budgeten satsas på nya anläggningar och samarbeten i fem olika europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Polen, Spanien och Italien. Därtill ska existerande anläggningar på Irland utökas ytterligare.

sdfdsf.jpg
Skärmbild 2022-03-15 142102.jpg
intel kopiera.jpg

Kronan på verket blir två fabriker, så kallade megafabs, i tyska staden Magdeburg. I en satsning om 17 miljarder euro är planen att sätta spaden i marken till början av nästa år och påbörja produktion under 2027. Intels plan är att göra anläggningen till en europeisk mittpunkt för kretstillverkning och benämner det som "Silicon Junction". Fabrikerna ska användas både för Intels egen tillverkning på mer avancerade noder, samt kontraktstillverkning åt andra bolag under initiativet IDM 2.0.

Utöver detta ska även de befintliga fabrikerna på Irland utökas till dubbel storlek, något Intel satsar 12 miljarder euro på. Tanken är att anläggningarna i Leixslip ska bli de första i Europa med tillverkning på Intel 4, den nod som tidigare kallades 7 nanometer och som "Meteor Lake"-familjen för konsumenter väntas nyttja. Därtill uppger Gelsinger att alla europeiska anläggningar ska drivas med enbart förnybar energi.

intel3.png

Det är dock inte endast ren tillverkning som blir ensam inriktning när Intel bygger ut verksamheten. För att stärka hela försörjningskedjan satsar de även på forskning och utveckling, med både nya anläggningar och utökade befintliga samarbeten i Polen, Frankrike och Spanien. Forskningsområden inkluderar design och utveckling av kretsar, men även andra områden som neuronnät, ljud och grafik samt molntjänster. Planerna för Italien bekräftar tidigare rykten, som gjort gällande Intel vid sidan om tillverkningen ska förlägga paketering av kretsar i de sydligare delarna av Europa.