I och med kriget i Ukraina har Spacex omdistrubierat ett antal Starlink-satelliter för att kunna erbjuda internetuppkoppling till ukrainare i områden där internet har slagits ut. Företaget har dessutom skickat över utrustning för uppkoppling, men varnade tidigt att det går att pejla in användare genom utrustningen. Det som har framkommit nu, är att Ryssland har försökt att slå ut både satelliterna och markutrustningen genom elektronisk krigföring.

Exakt vilken typ av attack det handlar om är inte klargjort, men det verkar inte som att Starlink var det enda systemet som attackerades. Vad som däremot är klargjort är att det var någon sorts störningsattack som medförde att signalerna från satelliterna inte nådde fram. Enligt Dave Tremper, som är chef för elektronisk krigföring vid försvarsdepartementet i USA, löste Spacex problemet genom att endast ändra i en rad kod.

Exakt vad Spacex gjorde för att ta sig runt signalstörningen är inget företaget har gått ut med, men det visar att Starlink är ett ovanligt robust system jämfört med konkurrerande lösningar. Mycket talar för att Spacex inte hade kunnat uppdatera programvaran om satelliterna saknat funktionen att kommunicera direkt med varandra. Detta saknas hos de flesta konkurrerande lösningarna, eftersom internet via satellit-lösningarna använder sig av ett fåtal satelliter som förlitar sig på markbunden kommunikation.

Den amerikanska militären säger att de väntar sig mycket mer elektronisk krigföring i framtiden och att både militär och civil infrastruktur måste vara tåligare mot den här sortens attacker. Ett framtidshopp ligger på artificiell intelligens och maskininlärning, men det kommer också att kräva personal med rätt kompetens som kan ta över när automatiska system inte räcker till.