Sedan PCI-SIG spikade PCI Express version 4.0 år 2017 har de nästkommande generationernas specifikationer avverkats i rask takt. De första konsumentinriktade produkterna med stöd för PCI Express 5.0 anlände i höstas och några månader senare, i januari 2022, fastställdes PCI Express 6.0.

Det bromsar däremot inte PCI-SIG, som i samband med sitt 30-årsfirande nu passar på att avtäcka nästa version i ledet i form av PCI Express 7.0. Den nya versionen följer samma tradition som sina föregångare och som brukligt innebär det en dubblering av effektiv bandbredd ställt mot PCI Express 6.0.

Standardversion

Bredd

Bit-hastighet

Effektiv bandbredd*

Årtal**

PCI Express 1.0

Upp till 16 kanaler

2,5 GT/s

250 MB/s per kanal
(4 GB/s över x16)

2003

PCI Express 2.0

Upp till 16 kanaler

5 GT/s

500 MB/s per kanal
(8 GB/s över x16)

2007

PCI Express 3.0

Upp till 16 kanaler

8 GT/s

1 GB/s per kanal
(16 GB/s över x16)

2010

PCI Express 4.0

Upp till 16 kanaler

16 GT/s

2 GB/s per kanal
(32 GB/s över x16)

2017

PCI Express 5.0

Upp till 16 kanaler

32 GT/s

4 GB/s per kanal
(64 GB/s över x16)

2019

PCI Express 6.0

Upp till 16 kanaler

64 GT/s

8 GB/s per kanal
(128 GB/s över x16)

2021

PCI Express 7.0

Upp till 16 kanaler

128 GT/s

16 GB/s per kanal
(256 GB/s över x16)

2025

* Enkelriktad effektiv bandbredd och de siffror som oftast används. Ibland anges även dubbelriktad, där bandbredden är dubblerad.
** Avser när specifikationen spikas

Med PCI Express 7.0 uppgår den effektiva bandbredden enkelriktat per kanal (x1) till 16 GB/s, vilket ger hela 256 GB/s för en fullstor PCI Express-plats med 16 kanaler (x16). En ensam kanal kan alltså leverera samma bandbredd om 16 GB/s som med PCI Express 3.0 krävde alla 16 kanaler.

Den nya versionen är ännu inte helt huggen i sten. Vad som står klart är dock att standarden precis som PCI Express 6.0 ska nyttja den mer effektiva informationskodningen Pulse Amplitude Modulation 4 (PAM4), som genom att skicka signaler i bitmönstren 00, 01, 10 och 11 kan dubblera mängden data per kanal.Utöver PAM4 uppges fokus även ligga på att förbättra energieffektivitet och standarden blir bakåtkompatibel med samtliga äldre PCI Express-versioner.

Den som väntar på hårdvara kompatibel med den nya versionen får vara tålmodig. PCI Express 5.0 ligger fortfarande i startgroparna och efterföljaren version 6.0 spås nå servermarknaden som tidigast till slutet av året. Standarden för PCI Express 7.0 väntas stå klar tidigast till 2025 och väntan är därmed fortfarande lång.