För ett år sedan meddelade Riot Games att företaget skulle ta ett hårdare tag kring modereringen i sina spel. Mer specifikt planerar Riot Games att ha bättre översikt över vad som sägs i röstchatten, något som möjliggörs genom att spela in röstchatten under matchernas gång. Detta för att i slutändan motverka trakasserier och användande av hatspråk, som enligt Valorants community-regler inte är tillåtet.

"Never use hateful or abusive language. We do not tolerate derogatory comments on any player's gender, race, sexual orientation, age, mental or physical abilities, religious affiliations, or country of origin. – Riot Games"

Nu spikas det att inspelningarna drar igång den 13 juli, men till en början ska de bara användas för att lära upp Riots språkmodeller. Därefter ska inspelningarna endast användas om en spelare blir anmäld för kränkande språk i röstchatten och det ska inte ske någon live-granskning. När granskning av ljudfilerna samt moderering genomförts raderas det inspelade materialet från Riots servrar.

Användare som vill kringgå inspelningen av röstchatt kan på enkelt sätt göra det genom att stänga av röstchatten i spelet helt. Om dessa spelare vill kunna kommunicera med sina medspelare är det fortfarande möjligt via chattprogram som Discord eller genom spelets vanliga textchatt.

Riot Games har vidtagit fler åtgärder under det gångna året för att motverka trakasserier i sina spel. Bland annat har spelare fått möjlighet att själv skriva in ord och uttryck som de vill blockera från den skrivna chatten.

Brukar du använda den inbyggda röstchatten i spel?