För tillfället finns det en rad olika digitala plånböcker som används till olika saker. Exempel inkluderar allt från Paypal och Apple till Google och Samsung, men då dessa fungerar på olika sätt är det ofta fler än en digital plånbok som används. Nu berättar The Linux Foundation om planer att försöka erbjuda en mer enhetlig plånboksupplevelse.

Den nya satsningen får namnet Openwallet Foundation och ska dra igång inom en snar framtid. Målet med projektet är inte att erbjuda någon ny plånbok för att samla alla olika digitala plånböcker, utan att ta fram mjukvara med öppen källkod som kan agera bas för företag som vill ta fram egna plånböcker.

The mission of the OWF is to develop a secure, multi-purpose open source engine anyone can use to build interoperable wallets. The OWF aims to set best practices for digital wallet technology through collaboration on open source code for use as a starting point for anyone who strives to build interoperable, secure, and privacy-protecting wallets.

Med detta skulle kompatibiliteten mellan plånböckerna bli högre, liknande funktionalitet kan erbjudas bredare och säkerheten skulle generellt sett öka. Utöver att kunna betala via plånböckerna finns en målsättning om att kunna spara ID-kort och digitala nycklar för lättare åtkomst.

Hur snabbt världen belönas med den gemensamma standarden Openwallet Foundation ska ta fram är för tillfället okänt, liksom vilka bolag som planerar anamma standarden. När arbetet väl dragit igång väntas däremot regelbundna uppdateringar kring satsningen och dess framsteg.

Källa: The Linux Foundation

Använder du någon digital plånbok?