Hög inflation, stigande styrräntor, handelskrig mellan USA och Kina, och inte minst kriget i Ukraina. Det saknas inte anledningar till att ekonomin är på nedgång och att en recession av allt att döma ligger för dörren. Halvledarindustrin som under pandemin led av en aldrig tidigare skådad kretsbrist ser också effekterna av sjunkande efterfrågan.

En del av halvledarindustrin som alltid är volatil är minnesmarknaden, som påverkas desto mer när pendeln svänger. När analysfirman Trendforce redovisar DRAM-marknadens totala intäkter under tredje kvartalet är tappet utan överdrift enormt – 28,9 procent har utraderats jämfört mot årets andra kvartal, från 25,59 till 18,19 miljarder USD. Nedgången är "utan motstycke sedan finanskrisen 2008", enligt Trendforce. DRAM är den typ av minneskretsar som används i DDR4 och DDR5 för datorer och servrar, samt LPDDR4(X) och LPDDR5X för mobila enheter, för att nämna några exempel.

Trendforce-q3-ka-boom.webp

När Trendforce bryter ned siffrorna till de tre jättarna som tillsammans innehar cirka 96 procent av DRAM-marknaden är Samsung värst drabbad. På ett kvartal sjönk bolagets DRAM-intäkter med 33,5 procent, en hel tredjedel, från 11,13 till 7,4 miljarder USD. Marknadens tvåa och trea, SK Hynix och Micron, har kommit lindrigare undan med ett intäktsbortfall på "bara" en fjärdedel.

Det har sedan länge rapporterats om att konsumenter håller allt hårdare i pengarna och lägger mindre på elektronik, vilket är en av flera bakomliggande orsaker. Nytt är att Trendforce även anger att efterfrågan minskat på servermarknaden, som fram till nyligen inte låtit sig påverkas nämnvärt av den sviktande ekonomin. Lägre försäljning har lett till ökade lager, med lägre priser som följd. Det här är också i grova drag förklaringen till den branta nedgången på marknaden för DRAM-kretsar.

På ett kvartal har tillverkarnas kontraktspriser för DRAM gått ned med 10–15 procent. För att mota ytterligare prisnedgång i grind har trion dragit ned på planerade investeringar i nya fabriker och expansioner av befintliga, och har också börjat dra ned på tillverkningen. Micron har gått ut med att de kapar sin produktion av DRAM och NAND, som används för lagring, med cirka 20 procent.

Trots åtgärderna väntas nedgången på 10–15 procent bara vara början på en mer långtgående trend som sträcker sig in på 2023. Det är därför bara en fråga om tid innan detta spiller över på slutkunder, som således har lägre prissatta primärminnen att vänta. Det här kan framförallt väntas påverka DDR4-minnen, hur utsikterna ser ut för DDR5 är det svårare att sia om. Minnestillverkarna håller nämligen emot med att öka produktionstakten på DDR5, där de fortfarande har höga marginaler.

Planerar du att köpa mer primärminne? Är det i sådana fall Black Friday som lockar eller har du is i magen till lägre priser nästa år? Berätta!