Konsortiet Wireless Power Consortium (WPC) ligger bakom standarden Qi och certifieringen för denna. Enligt WPC är ett problem idag att slutanvändare och återförsäljare har svårt att navigera mellan alla proprietära versioner av trådlös laddning som finns tillgängliga. Ett problem som konsortiet nu ämnar lösa med introduktionen av en uppföljare på Qi, som inte helt oväntat går under namnet Qi2.

164016-gadgets-news-new-qi2-standard-might-bring-apple-s-magsafe-to-your-android-phone-image1-hankbekppd (1).jpg

Den nya standarden använder Apples Mag Safe-teknik som grund, där Apple tillsammans med andra WPC-medlemmar har tagit fram Qi2 Magnetic Power Profile, som ska säkerställa att spolarna i laddare och enhet bättre centreras mot varandra. Enligt WPC möjliggör detta snabbare laddning och högre effektivitet. Till följd av det senare är lägre värmeutveckling också en fördel.

Utöver mobiltelefoner tas också VR-headset upp som exempel på potentiella användningsområden där Qi2 kan implementeras. Qi2 ersätter Qi och WPC siktar på att laddare och telefoner som implementerar den nya standarden ska finnas tillgängliga för köp under fjärde kvartalet 2023.