Till följd av korslicensiering mellan AMD och Intel är de i allt väsentligt ensamma om att kunna erbjuda processorer med instruktionsuppsättningen x86, som introducerades av Intel så tidigt som 1978. Med åren har x86 utökats från ursprungligt stöd för minnesadressering om 16 bitar till 32 bitar och numera 64 bitar – det senare en utökning som ofta benämns som x86-64.

AMD Opteron 20 år – startskottet på 64 bitar

Instruktionsuppsättningen x86 har med andra ord många år på nacken och stöd för gammal kod för att behålla kompatibilitet med äldre mjukvara, vilket genom åren varit dess fördel jämfört med alternativen. När x86-64 nu funnits i mer än 20 år och moderna operativsystem likt Windows 11 inte längre levereras i 32-bitarsutförande vill Intel rikta blicken framåt.

Intel-x86S.png

Vissa legacy-lägen har liten nytta i moderna operativsystem förutom bootstrapping av processorn in i 64-bitarsläge. Därför är det värt att ställa frågan: "Kan dessa sällan använda element i arkitekturen tas bort för att förenkla till en arkitektur som enbart ett kör i 64-bitarsläge?

I ett inlägg ämnat utvecklare föreslår Intel en förenkling av x86 kallad x86S (Simplification), där legacy-stöd för 16-bitarsmjukvara skrotas och 32-bitarsstöd förpassas till user mode (ring 3) i operativsystemet. Bolaget menar att det är hög tid att göra en sådan förändring, där 16- och 32-bitarslägen sällan används förutom vid bootstrapping, en serie av kodövergångar, till 64-bitarsläge. Det här är steg Intel vill eliminera med x86S.

Sett till fördelarna med en eventuell x86S-arkitektur som körs i enbart 64-bitarsläge pekar Intel på att komplexiteten vid utveckling av både mjukvara och hårdvara skulle minskas, när hänsyn inte behöver tas till "äldre bihang". På Intels webbplats går bolaget in mer i detalj på vad som skulle krävas för att ta klivet till en föreslagen x86S-arkitektur och tar där även emot förslag på förändringar.

1978 – Intel 8086 released with 16-bit real mode.

1982 – Intel 80286 with 16-bit protected mode released. Lock prefix #GP if CPL is less privileged than IOPL in the original protected mode architecture.

1985 – Intel 80386 released with 32-bit protected mode with paging. Added VM86 mode to support 16-bit real-mode operating system under operating system using paging. Intel 30386 changes the behavior of lock prefix to ignore IOPL.

1997 – Intel Pentium II introduces SYSENTER extension, codifying flat code and stack segments in an architectural extension.

2004 – 64-bit Intel Architecture systems released. In 64-bit mode, support for VM86 mode dropped.

2005 – Virtualization Technology added to Intel Architecture, enabling running legacy operating systems in virtual machines.

2005 – Windows XP Professional x64 Edition drops support for Windows 16-bit binaries.

2008 – A20 gate removed, which dropped compatibility to early 8086 operating system outside emulation.

2012 – 64-bit UEFI firmware interfaces widely deployed.

2020 – Intel firmware dropped support for running 16-bit/32-bit or non-UEFI operating systems natively.

Klicka för att se Intels tidslinje för x86