Marknaden för grafikkort börjar stabilisera sig efter två stökiga år där leveranser sjunkit. Detta enligt Jon Peddie Research (JPR) som i en ny rapport berättar att under tredje kvartalet ökade leveranser av dedikerade grafikkort med 37,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Siffrorna började vända redan under andra kvartalet, men då var det för tidigt att säga huruvida trenden skulle vändas eller om det bara var en temporär topp. Med ökning under två kvartal på raken är trendbrottet ett faktum, men det återstår fortfarande att se huruvida den ökade försäljningen håller.

När det kommer till marknadsandelar bland leveranser skedde det ett skifte mellan jättarna Nvidia, AMD och Intel. AMD klättrade ordentligt från 14 procent till 17 procent och Nvidia gick från 18 till 19 procent. Resterande andel har Intel, vilket beror till stor del på att JPR räknar in integrerade grafikkretsar i statistiken.

Hur framtiden ser ut återstår som sagt att se. JPR flaggar för det finns risk att ytterligare ökning inte kommer fortsätta inpå 2024 och att man inte ska ge denna ökning allt för mycket uppmärksamhet. Bland annat påpekar JPR att leveranserna fortfarande är på en lägre nivå än 2019.