Efter flera dagars tuffa förhandlingar har EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet nått en uppgörelse kring reglering av AI. Det meddelade EU-organen vid en presskonferens under natten till lördagen, i ett pressmeddelande och via en tweet från Ursula von der Leyen.

Avtalet innebär att användning av AI blir helt förbjudet på en rad områden:

Klicka för mer information
  • Biometriska kategoriseringssystem som utgår från skyddade personuppgifter som etnicitet, politisk hemvist och sexualitet.

  • Slumpmässig insamling av bilder på ansikten från internet eller övervakningskameror för att skapa ansiktsigenkänningsdatabaser.

  • Känsloigenkänningsalgoritmer på arbetsplatser och inom utbildning.

  • Sociala poängsystem baserat på beteende eller personliga kvaliteter.

  • System som manipulerar mänskligt beteende för att ”kringgå fri vilja”.

  • System som utnyttjar människors sårbarhet, till exempel på grund av hög ålder eller ekonomiska situation.

Visa mer

AI-drivna biometriska identifikationssystem på allmän plats kommer vara strikt begränsat till viss användning av polis, som bland annat får göra undantag från det allmänna förbudet för att spåra offer för vissa typer av brott – kidnappning, människohandel och sexuellt utnyttjande – samt vid specifika och kritiska terrorhot och i jakten på personer misstänkta för specifika, allvarliga brott listade i lagen.

Hårdare krav på ”högrisksystem”

Lagen kommer även ställa strikta krav på så kallade högrisksystem. EU-parlamentarikerna fick bland annat igenom sina krav på att utvecklare måste genomföra konsekvensanalyser för hur AI-system inom bland annat bank- och försäkringsbranscherna påverkar medborgarnas grundläggande rättigheter. Till högrisksystem kommer även bland annat system som rör val höra.

Straffen för brott mot AI-lagen kommer ligga på mellan 7,5 och 35 miljoner euro eller 1,5–7 procent av företagets globala omsättning. En fullständig lagtext ska nu skrivas och väntas bli klar inom några veckor.