Sedan distansjobb och möten via videosamtal blev vanliga har många upptäckt hur dåliga de flesta webbkameror är jämfört med kamerorna i moderna mobiltelefoner. Apple lade till funktionen Continuity Camera i Mac OS Ventura 2022 och nu är det Microsofts tur.

Företaget meddelar att det har börjat testa en ny funktion i Windows 11 som gör det möjligt att använda kameran i en Android-telefon som webbkamera. Telefonen måste ha Android 9 eller senare och för att använda funktionen måste användaren ha Länk till Windows version 1.24012 eller senare. Funktionen ingår i samtliga Insider-kanaler, vilket tyder på att allmän lansering är nära förestående.

Gissningsvis kommer funktionen fungera närmast identiskt med Apples motsvarighet och användare kan i så fall använda ett fäste för att hålla telefonen på plats mot överkanten på skärmen. Det är okänt om telefonens bildbehandlingsfunktioner kommer ingå eller inte, liksom huruvida det kommer fungera för upplåsning med Windows Hello.

För att aktivera funktionen, gå till Inställningar -> Bluetooth och enheter -> Telefonlänk och se till att datorn har tillgång till den anslutna telefonen. Webbkameran kan därefter användas precis som kameror anslutna via USB, till exempel i Zoom eller Teams.