Elektronikskrot är ett stort problem. Återvinning är ofta dyrt och komplicerat, så guld, koppar och mer ovanliga ämnen som används i tillverkningen återanvänds sällan. En lovande nyhet på den här fronten kommer från en grupp forskare vid ETH Zürich, ledd av professor Raffaele Mezzenga.

Forskarna har tagit fram ett tvättsvampsliknande material tillverkat av vassleprotein som visar sig vara mycket effektivare än traditionella metoder på att extrahera guld ur elektronikskrot. Forskarna löser först upp metallbitar från kretskort i ett syrabad. Proteinfibersvampen placeras sedan i lösningen och absorberar selektivt guldjoner. Genom att sedan värma upp svampen bildas små guldflagor som enkelt kan samlas ihop.

svampguld.jpg

Bild: Pey­dayesh M et al. Ad­vanced Ma­ter­i­als, 2024

I studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials, visar forskarna hur de med tekniken kunde utvinna 450 milligram guld ur 20 gamla moderkort. Guldet var också relativt rent med runt 91 procent guld och resten koppar och spårämnen. Det motsvarar 21–22 karat.

Raffaele Mezzenga och de andra forskarna kontrollerade även den totala energiåtgången och fann att tekniken utvinner guld värt 50 gånger mer än den totala kostnaden inklusive material och energi. Nästa steg är att utveckla tekniken så att den kan användas i stor skala.