Uppladdningsbara batterier är extremt viktiga för allt från mobiltelefoner till elbilar och batteribanker för solceller. Utvecklingen av nya batteritekniker går långsamt, och dagens batterier är i grunden inte speciellt mycket bättre än för 15 år sedan. Därför är framsteget en grupp forskare vid fyra lärosäten i Ålborg och Berlin nu presenterar i en rapport i den vetenskapliga tidskriften Advanced Energy Materials uppseendeväckande.

Forskarna har tidigare undersökt de kemiska processer som leder till degraderade litiumbatterier med lägre och lägre kapacitet ju längre de används. I den nya rapporten har de testat sig fram till en ny metod för att ladda batterierna som leder till minskat slitage och upp till dubbelt så lång livslängd.

Idag laddas batterier med konstant spänning och strömstyrka som justeras efterhand som batteriet laddas. Snabbladdning i moderna mobiltelefoner kan till exempel ladda de första 50 procenten med 25 watt effekt, varpå effekten stegvis trappas ned tills den ligger på kanske 5 watt för de sista 10 procenten.

Forskarnas nya teknik går ut på att istället ladda batteriet i korta pulser, vilket medför att batteriets motstånd inte ökar lika snabbt som med traditionell laddning, att anoden inte växer lika snabbt genom att bygga upp litiumbeläggning, samt att katoden inte slits lika snabbt. Kort sagt behåller batteriet mer av sin ursprungliga kemiska struktur längre.

Den nya laddningsalgoritmen kan användas med existerande batterier, men eftersom laddningskretsarna som styr laddningen sitter i produkterna och inte i de externa laddarna är det inte säkert att några idag existerande produkter kommer kunna dra nytta av landvinningen om och när den börjar komma i praktiskt bruk.